Over Toegankelijkheid - Voor wie?

Toegankelijkheid is zeer belangrijk voor mensen met een beperking. Deze groep is groter dan je in eerste instantie zou denken. Hij omvat niet alleen mensen met een visuele of auditieve beperking, maar ook bijvoorbeeld een groot deel van de ouderen. Het is goed om daarbij te bedenken dat niet alleen mensen met een beperking baat hebben bij een toegankelijke wereld.

Toegankelijkheid is belangrijk voor iedereen

Niet alleen mensen met een blijvende beperking hebben baat bij een toegankelijke wereld. Want iedereen kan op een bepaald punt ook tijdelijk of situationeel beperkt zijn. Bijvoorbeeld als je je arm hebt gebroken, maar ook als je in een stiltecoupé zit. In zulke gevallen spreken we van een tijdelijke of situationele beperking. Op dat moment is het ook voor jou erg prettig als er is nagedacht over de situatie waarin iemand maar met één arm kan surfen, of zonder geluid een video kan zien, en het nog steeds kan begrijpen.

Toegankelijkheid is voor mensen met een bepaalde beperking wel extra belangrijk omdat zij door hun beperking regelmatig tegen problemen aanlopen.

Enkele cijfers

  • ~tussen 2.000.000 en 4.500.000 mensen met een soort van beperking
  • ~500.000 mensen met een visuele beperking
  • ~500.000 mensen met een auditieve beperking
  • ~1.100.000 mensen met een verstandelijke beperking
  • ~1.600.000 mensen met een fysieke beperking
  • ~800.000 mensen met dyslexie
  • ~1.500.000 laaggeletterden
  • ~3.000.000 ouderen (65+)

Niet elke beperking is gelijk zichtbaar als je iemand tegenkomt op straat. Daarom is het juist belangrijk om toegankelijkheid mee te nemen als uitgangspunt.

Verschillende beperkingen

Elke beperking vereist andere maatregelen om ervoor te zorgen dat die persoon zonder drempels van het internet en apps gebruik kan maken. Daarom is het belangrijk te weten welke drempels een bepaalde beperking met zich meebrengt en hoe die drempels overwonnen kunnen worden. De WCAG-richtlijnen zijn daarom zo opgesteld dat er met alle groepen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden .