Hoe wij helpen - Audits

Met een onafhankelijke audit (onderzoek) krijg je duidelijkheid over de kwaliteit en toegankelijkheid van je website of app. Een audit laat zien waar de problemen zich voordoen en welke problemen je eenvoudig kunt verhelpen. Je kunt op elk moment in de ontwikkeling van je website een audit laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als je wilt weten of jij en je ICT-leverancier op de goede weg zijn.

Een audit van Stichting Accessibility bestaat uit twee onderdelen:

  • een technisch rapport - Hierin staan de bevindingen en de onderzoeksdata
  • een managementsamenvatting – Hierin lichten we het onderzoek toe

Na de audit is het mogelijk om de resultaten te bespreken: online, in ons kantoor in Utrecht-Overvecht of bij jou op locatie. Als wij denken dat het nodig is, of als je dat zelf wenst, schuiven wij aan bij de gesprekken met je webbouwer. Op die manier zorg je ervoor dat het ontwikkelproces efficiënter verloopt.

Het is ook mogelijk om deze bespreking uit te breiden met een bewustwordingssessie voor de medewerkers. Daarnaast ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak waarmee je digitale toegankelijkheid structureel kunt verankeren binnen de organisatie.

Met de resultaten van de audit kun je een toegankelijkheidsverklaring opstellen.

De wijze van onderzoeken

Bij de toetsing volgen we de WCAG-evaluatiemethode en de WCAG-richtlijnen, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid. De meest recente versie is WCAG 2.1 niveau A of AA. Een deel van de toegankelijkheidsaudit verrichten we handmatig. Daarnaast maken we gebruik van een aantal (semi-)automatische tools.

Verschillende audits

Doel van de audit

Wat voor audit je laat uitvoeren, hangt af van het doel dat je wilt bereiken. Wil je

  • snel aan de slag en het onderzoek gebruiken om het gesprek aan te gaan met een leverancier? Kies dan voor een quickscan
  • een volledig beeld krijgen van de toegankelijkheid van je digitale kanaal of kanalen? Kies dan voor een onderzoek of inspectie met Waarmerk Drempelvrij.nl

Contact

Wil je meer informatie of een audit aanvragen?

Marga Zwanenburg

1 + 8 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.