Hoe wij helpen - Audits

Met een onafhankelijke audit (onderzoek) krijg je duidelijkheid over de kwaliteit en toegankelijkheid van je fysieke of digitale omgeving. Een audit laat zien waar de problemen zich voordoen en welke problemen je eenvoudig kunt verhelpen. Je kunt op elk moment in de ontwikkeling een audit laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als je wilt weten of jij en jouw medewerkers op de goede weg zijn.

Een audit van Stichting Accessibility bestaat uit verschillende onderdelen:

Voor een audit voor je digitale omgeving bieden we:

  • een technisch rapport - Hierin staan de bevindingen en de onderzoeksdata
  • een managementsamenvatting – Hierin lichten we het onderzoek toe

Na de audit is het mogelijk om de resultaten te bespreken: online, in ons kantoor in Utrecht-Overvecht of bij jou op locatie. Als wij denken dat het nodig is, of als je dat zelf wenst, schuiven wij aan bij de gesprekken met je webbouwer. Op die manier zorg je ervoor dat het ontwikkelproces efficiënter verloopt.

Met de resultaten van de audit kun je een toegankelijkheidsverklaring opstellen.

Voor een audit voor je fysieke omgeving bieden we:

  • Een duidingssessie - Hierin worden de wensen en mogelijkheden besproken.
  • Een technische scan - Uitgevoerd aan de hand van een checklist.
  • Plan van Aanbevelingen- Hierin staan de bevindingen en de aanbevelingen.

Het is ook mogelijk om de bespreking uit te breiden met een bewustwordingssessie voor de medewerkers. Daarnaast ondersteunen we bij het maken van een plan van aanpak waarmee je  toegankelijkheid structureel kunt verankeren binnen de organisatie.

De wijze van digitale onderzoeken

Bij de toetsing volgen we de WCAG-evaluatiemethode en de WCAG-richtlijnen, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid. De meest recente versie is WCAG 2.1 niveau A of AA. Een deel van de toegankelijkheidsaudit verrichten we handmatig. Daarnaast maken we gebruik van een aantal (semi-)automatische tools.

Verschillende audits

Doel van de audit

Wat voor audit je laat uitvoeren, hangt af van het doel dat je wilt bereiken. Wil je

  • snel aan de slag en het onderzoek gebruiken om het gesprek aan te gaan met een leverancier? Kies dan voor een quickscan
  • een volledig beeld krijgen van de toegankelijkheid van je digitale kanaal of kanalen? Kies dan voor een onderzoek of inspectie met Waarmerk Drempelvrij.nl