Cookies

Content

Stichting Accessibility maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage.

Session cookies

Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.

Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat je je browser hebt afgesloten.

JavaScript

We gebruiken session cookies om te controleren of je apparaat, zoals je computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt.

JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren

We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. Zoals het meldformulier datalekken, het tipformulier, het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming en het klachtenformulier.

De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser.

Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Websitestatistieken

Wij gebruiken een statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles.

De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het statistiekenprogramma. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Grondslag van de verwerking

Stichting Accessibility moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen.

 • Stichting Accessibility heeft als toezichthouder op de AVG een aantal publieke taken, die in de AVG staan genoemd:
 • Stichting Accessibility is verplicht om het brede publiek bekend te maken met de AVG (artikel 57, eerste lid, onder b van de AVG).
 • Stichting Accessibility moet verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers voorlichten over de AVG (artikel 57, eerste lid, onder d van de AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Stichting Accessibility om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Stichting Accessibility heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in het statistiekenprogramma de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te anonimiseren. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

 • opgevraagde webpagina’s en downloads;
 • IP-adres (de herleidbaarheid van bezoekers wordt zo veel mogelijk beperkt door de laatste cijfergroepen van elk IP-adres te anonimiseren);
 • user agents (browsers, operating system);
 • gebruikte apparaten (type, merk);
 • locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen);
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
 • gebruikte links om op onze website te komen (referrers).

Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van het statistiekenprogramma staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de database over. Hiermee maken wij rapportages over het websitebezoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.