Over Toegankelijkheid - Richtlijnen

Richtlijnen zijn een soort aanbevelingen. Ze geven vaak een doel aan waarbij men zelf kan besluiten hoe dat doel bereikt kan worden.

Op het gebied van toegankelijkheid zijn een aantal richtlijnen ontwikkeld. De volgende links kunnen hier meer inzicht in geven: