Over Toegankelijkheid - Richtlijnen

Richtlijnen zijn een soort aanbevelingen. Ze geven vaak een doel aan waarbij men zelf kan besluiten hoe dat doel bereikt kan worden.

Op het gebied van toegankelijkheid zijn een aantal richtlijnen ontwikkeld. De volgende links kunnen hier meer inzicht in geven:

Contact

foto Roeland Sorber

Ook jouw website laten voldoen aan de richtlijnen?

Roeland Sorber

7 + 1 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.