Verschillende Beperkingen - Visuele Beperking

Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit varieert van verminderd zicht in één of meerdere ogen (slechtziendheid) tot substantieel onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid).

Er bestaan visuele beperkingen (blind, slechtziend en kleurenblind), auditieve beperkingen (doof en slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid).

Internetten met een visuele beperking

 • Mensen met een visuele beperking passen de weergave van webpagina's vaak aan tot een vorm die voor hen bruikbaar is.
 • Vergrote of verkleinde weergave van tekst en afbeeldingen
 • Aangepaste instellingen voor lettertype, kleur en woord-/regelafstand
 • Luisteren naar een voorgelezen versie van de inhoud (bijvoorbeeld met een screenreader)
 • Luisteren naar audiodescriptie in video's
 • Tekst lezen met een brailleleesregel

Om deze manieren van browsen te laten werken, moeten ontwikkelaars ervoor zorgen dat de presentatie van de inhoud van hun webpagina's onafhankelijk is van de onderliggende structuur, en dat de structuur correct is opgemaakt. Hierdoor kan verschillende ondersteunende software de inhoud op verschillende manieren presenteren. Sommige mensen zien bijvoorbeeld de inhoud van een pagina niet en hebben correct opgemaakte lijsten, koppen of tabellen nodig, zodat hun ondersteunende software hiermee om kan gaan. Anderen zien slechts een klein gedeelte van de content tegelijk en weer anderen zien gebruikte kleuren op een andere manier. Voor al deze mensen is het belangrijk een website toegankelijk te bouwen.

Voorbeelden van visuele beperkingen

 • Kleurenblind - onder andere problemen met het onderscheiden van verschillen tussen kleuren zoals rood en groen, of tussen geel en blauw, en soms het ontbreken van kleurwaarneming
 • Slechtziend - onder andere onscherp zicht, kokervisie, verlies van het centrale zien en troebel zicht
 • Blind - substantieel, onherstelbaar verlies van zicht in beide ogen
 • Doofblind - substantieel, onherstelbaar visueel en auditief beperkt (iemand is zowel doof als blind)

Voorbeelden van drempels voor mensen met een visuele beperking

 • Afbeeldingen, knoppen en andere structurele elementen die geen tekstequivalenten (tekstuele beschrijving) hebben
 • Tekst, afbeeldingen en pagina layout die niet vergroot of verkleind kan worden (zonder informatieverlies)
 • Ontbrekende, visuele navigatiemogelijkheden, paginastructuren en andere hints omtrent navigatie
 • Video's zonder tekst of auditieve alternatieven of zonder audiodescriptie
 • Tekst en afbeeldingen met een laag contrast
 • Websites die geen ondersteuning bieden voor eigen kleurenschema's
 • Websites die niet volledig met het toetsenbord te bedienen zijn

Tag

 • visuele beperking