Verschillende Beperkingen - Cognitieve of neurologische beperking

Man die ipad vasthoudt

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Deze beperkingen kunnen spraak, gehoor, zicht, beweging en begrip beïnvloeden. Ze hebben niet noodzakelijk invloed op de intelligentie van een persoon.

Internet en computertechnologieën bieden veel mogelijkheden voor mensen met cognitieve en neurologische beperkingen. Zo kan de interactie met content en verwerking van informatie voor hen op een bruikbare manier gepresenteerd worden. Mensen kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren over websites navigeren en het formaat of de presentatie van informatie aan hun eigen behoeften aanpassen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie hebben mensen met een cognitieve of neurologische beperking verschillende behoeften.

Internetten met een cognitieve of neurologische beperking

Mensen met een cognitieve of neurologische beperking internetten op verschillende manieren, afhankelijk van hun behoeften. Zo zullen sommige mensen bijvoorbeeld gebruikmaken van schermvoorleesprogramma's (screenreaders) om tekst voor te laten lezen of ondertitels gebruiken om auditieve informatie te lezen. Anderen zullen vergrotingssoftware gebruiken, die als een soort loep de gehele pagina vergroot. Om een webpagina voor al deze strategiën geschikt te maken, moeten ontwikkelaars rekening houden met het feit dat voorzieningen voor mensen met beperking ook tegelijk of afwisselend gebruikt kunnen worden. Hierbij kan het volgende helpen:

 •     Helder gestructureerde inhoud
 •     Consistente labelling van formulieren, knoppen en andere content
 •     Voorspelbare linkdoelen, voorspelbare functionaliteiten en algeheel voorspelbaar gedrag
 •     Verschillende manieren van navigatie mogelijk maken
 •     Opties om knipperende, flitsende of andere afleidende inhoud uit te zetten
 •     Eenvoudige tekst gebruiken die is ondersteund door plaatjes en grafieken

Voorbeelden van cognitieve en neurologische beperkingen

 • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Moeite met het concentreren op een enkele taak, moeite met concentratie voor een langere tijd, makkelijk afgeleid
 • Autism spectrum disorder (ASD) (onder andere 'autisme' en 'Asperger syndroom') - Moeite met sociale communnicatie en interactie. Soms sterk beperkte gewoonten en interesses
 • Leerstoornis - Beperking in intelligentie, langzamer leren of meer moeite met het begrijpen van complexe concepten. Bijvoorbeeld mensen met Downsyndroom
 • Psychische beperking - Onder andere delerium, paranoia, schizofrenie en vele andere stoornissen. Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand moeite heeft met het concentratie, informatieverwerking of begrip. Medicijnen voor deze stoornissen kunnen bijwerkingen hebben die interactie met een website bemoeilijkt
 • Beperkingen aan het geheugen - Onder meer beperkt kortetermijngeheugen, ontbrekend langetermijngeheugen of problemen met taal. Bijvoorbeeld dementie
 • Multiple Sclerose - Veroorzaakt schade aan zenuwcellen in de hersenen en ruggenmerg en kan sterke invloed hebben op alle zintuigen
 • Epilepsie / Migraine - Soms in combinatie met gevoeligheid voor flitsen

Voorbeelden van drempels voor mensen met een cognitieve of neurologische beperking

 • Ingewikkelde navigatie of pagina lay-out die moeilijk te begrijpen is
 • Complexe zinnen die moeilijk te lezen zijn en ongebruikelijke woorden die moeilijk te begrijpen zijn
 • Lange passages tekst zonder afbeeldingen, grafieken of illustraties
 • Bewegende, knipperende of flitsende content, achtergrondgeluid dat niet uitgeschakeld kan worden
 • Browsers of mediaspelers die geen opties bieden om animaties en audio uit te schakelen
 • Pagina's die qua vormgeving niet aangepast kunnen worden of waar geen eigen stylesheets gebruikt kunnen worden