De wereld van digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid

Toegankelijk ontwerp houdt in dat niemand belemmeringen ervaart in het gebruik. De omgeving is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat het alle bezoekers dient. Bezoekers met of zonder beperking. Toegankelijkheid is hiermee een belangrijke voorwaarde voor inclusie en zorgt dat iedereen gelijkwaardig is en tot zijn recht kan komen.

Zo is dit ook opgenomen in het VN-verdrag Handicap. Toegankelijkheid heeft betrekking op alle aspecten van een ontwerp of dienst. De verschillende vormen van toegankelijkheid zijn onder te brengen in drie categorieën: digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid gaat over de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van alle binnen- en buitenruimtes. Denk hierbij aan openbare gebouwen, kantoren, winkels, recreatielocaties en onderwijsinstellingen. Mensen met een (tijdelijke) beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van deze ruimtes. Een goed toegankelijk gebouw heeft bijvoorbeeld een duidelijk herkenbare ingang die iedereen kan gebruiken. Iedereen moet kunnen meedoen, zonder belemmering. Een toegankelijk gebouw is bereikbaar voor meer bezoekers én leidt ook tot meer tevreden bezoekers.

Een fysiek toegankelijk gebouw is goed bereikbaar voor iedere bezoeker en van binnen goed zelfstandig begaanbaar. Accessibility kan organisaties hierin adviseren. Onze focus ligt hierbij op bezoekers met een visuele, fysieke en/of auditieve beperking. Onze experts toetsen op basis van de Integrale Toegankelijkheid standaard (ITs), aangevuld met de nieuwste inzichten vanuit Kennis Over Zien.

Lees meer over aan de slag met onze fysieke toegankelijkheidsexperts

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat over het kunnen meedoen in de digitale wereld. Oftewel: iedereen moet kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die bijvoorbeeld het internet, computers en smartphones bieden. Dat dit belangrijk is, blijkt ook uit huidige en nieuwe wet- en regelgeving die zowel van toepassing is op overheden als op het bedrijfsleven. Zo moeten overheden al voldoen aan de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarnaast treedt in juni 2025 de European Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) in werking. Deze internationale wetgeving betekent onder andere dat websites en webshops (e-commerce bedrijven), financiële diensten en geldautomaten straks digitaal toegankelijk moeten zijn.

Digitale toegankelijkheid is niet alleen prettig voor gebruikers, maar biedt ook veel voordelen voor organisaties. Een toegankelijke website of app is immers bereikbaar en prettig bruikbaar voor meer bezoekers.

Lees meer over nieuwe wet -en regelgeving digitale toegankelijkheid

De experts en onderzoekers van Accessibility werken vanuit de WCAG-richtlijnen: de internationale Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG). Deze vormen de basis van technische toetsingen van websites, apps en digitale producten. Daarnaast doen zij onderzoek, geven (ad interim) advies en bieden diverse trainingen om digitale toegankelijkheid te borgen in organisaties.

Lees meer over hoe onze digitale experts jou kunnen helpen

Sociale toegankelijkheid

In de praktijk is niet iedere website of locatie volledig toegankelijk te maken. Hiervoor zijn diverse redenen. Denk bijvoorbeeld aan historische locaties waar geen aanpassingen gedaan mogen worden, een gebrek aan financiële middelen of de afhankelijkheid van een extern softwarepakket.

Daar waar techniek of de omgeving een belemmering vormen, kunnen medewerkers het verschil maken. Dit is waar sociale toegankelijkheid over gaat. Sociale toegankelijkheid zegt iets over hoe mensen elkaar behandelen. Of ze elkaar gelijkwaardig, open en geïnteresseerd benaderen, zodat iedereen volwaardig kan meedoen.

Worden mensen goed te woord gestaan en kunnen zij makkelijk bij de juiste informatie komen? Een vriendelijke gastheer kan ondanks een ontoegankelijke entree toch voor een prettige ontvangst zorgen. Een helpdeskmedewerker kan het verschil maken als iemand vastloopt op een website. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Een gebouw kan helemaal toegankelijk zijn ingericht voor mensen met een beperking, maar als de baliemedewerker bezoekers vervolgens niet fijn benadert, doet dit alsnog afbreuk aan de beleving van toegankelijkheid.

Sociale toegankelijkheid kan worden getoetst met een gebruikersonderzoek. Om gebruiksvriendelijkheid te toetsen is het essentieel om naast fysieke en digitale toegankelijkheid ook naar sociale toegankelijkheid te kijken.

Lees meer over het belang van een gebruikersonderzoek