Verschillende Beperkingen - Auditieve Beperking

Man met gehoortoestel

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar zij horen niet altijd genoeg om spraak te begrijpen. Vooral wanneer er (veel) achtergrondgeluid is, kan dit voor problemen zorgen. Onder andere mensen die een gehoortoestel gebruiken, vallen in deze categorie.

Het toegenomen online multimedia-aanbod biedt veel nieuwe mogelijkheden voor mensen met een auditieve beperking. Helaas is niet alle beschikbare multimedia toegankelijk ontworpen. Wanneer video's worden gebruikt om informatie over te brengen, moet de video voorzien zijn van ondertitels of transcripten om toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve beperking.

Effectief surfen met een auditieve beperking

Om effectief te kunnen internetten gebruiken mensen met een auditieve beperking:

 • Transcripten en ondertitels van audio-content (in multimedia- of audiobestanden)
 • Mediaspelers die ondertitels kunnen afspelen
 • Mogelijkheden om geluid te pauzeren, stoppen, harder of zachter te zetten, onafhankelijk van de instellingen van het systeemgeluid
 • Audiocontent die goed te onderscheiden is van zijn achtergrondgeluid

Voor sommige mensen met een auditieve beperking is gebarentaal de eerste taal. Wellicht bestaat er geen geschreven taal die zij vloeiend kunnen schrijven of lezen. Belangrijke informatie presenteren in gebarentaal en eenvoudig taalgebruik aangevuld met afbeeldingen en grafieken kan helpen om een website begrijpelijker te maken voor een grote groep. Vergeet echter niet dat er ook een groep mensen met een auditieve beperking bestaat die geen gebarentaal kan. In deze groep vinden we bijvoorbeeld veel ouderen.

Voorbeelden van auditieve beperkingen

 • Slechthorend - gehoorverlies in één of beide oren
 • Doof - onherstelbaar verlies van een substantieel gedeelte van het gehoor in beide oren
 • Doofblind - doof en blind

Potentiële drempels voor mensen met een auditieve beperking

 • Audio content, bijvoorbeeld video's met (stem-) geluid, zonder ondertiteling of transcript
 • Media players die geen ondertiteling kunnen weergeven en geen volumeregeling hebben
 • Mediaspelers die geen opties bieden om de tekstgrootte en de tekstkleur van ondertiteling aan te passen
 • Webgebaseerde diensten, inclusief applicaties, die alleen werken met spraakinvoer
 • Ontbreken van gebarentaal bij belangrijke of moeilijke informatie

Contact

portret Harmen Lanser

Meer weten over auditieve beperkingen

Harmen Lanser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.