Verschillende Beperkingen - Spraakbeperking

Vrouw in trein met laptop

Een spraakbeperking houdt in dat het moeilijk is om spraak te produceren die herkend wordt door anderen of spraakherkenningssoftware. Door een verminderde duidelijkheid of het lage volume van iemands stem kan deze persoon moeilijk te begrijpen zijn.

Mensen met een spraakbeperking kunnen problemen ervaren met stemgebaseerde diensten (bijvoorbeeld een met spraak bedienbare telefooncomputer). Om diensten te gebruiken die op stemgeluid gebaseerd zijn, gebruiken mensen met een spraakbeperking vaak een chatfunctie. Bedrijven die op hun website alleen een telefoonnummer als contactmogelijkheid bieden, zijn door deze mensen slecht te bereiken.

Voorbeelden van spraakbeperkingen

  • Appraxie van de spraak - onder andere inconsistente articulatie en fouten in de productie van spraakgeluiden, woordvolgorde en zinsopbouw
  • Dysarthria - spraakstoornis die betrekking heeft op de articulatie van de gesproken taal. Mensen die last hebben van deze stoornis hebben moeite met het vormen van woorden, hetgeen zich kan uiten in een neiging tot stotteren
  • Stotteren - onvloeiend spreken, herhaling van individuele geluiden of gehele woorden en zinnen, en onjuiste plaatsing of uitstel van pauzes
  • Stomheid - de onmogelijkheid tot spreken

Voorbeelden van drempels voor mensen met een spraakbeperking

  • Diensten die alleen werken met spraakbesturing
  • Websites die enkel een telefoonnummer bieden als contactmogelijkheid