Over ons

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kan ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking.

Onze missie

Een inclusieve samenleving waarin alle mensen met of zonder beperking gelijkwaardig participeren.

Onze visie

Het optimaal toegankelijk maken van de fysieke, sociale en digitale omgeving voor mensen met een (visuele) beperking.

Achtergrond

2001 was het jaar waarin Stichting Accessibility werd opgericht. ‘Digitale toegankelijkheid’ stond nog in de kinderschoenen. De samenleving digitaliseerde in rap tempo, maar slechts weinigen vroegen zich af of hun websites en digitale hulpmiddelen voor iederéén te gebruiken waren. Als eerste organisatie in Nederland zette Stichting Accessibility zich in voor het toegankelijk maken van ICT voor mensen met een visuele beperking. En dat doen we nog steeds: door het onderwerp op de agenda te zetten, door te onderzoeken, te adviseren, en door organisaties te ondersteunen in het implementeren van digitale toegankelijkheid in hun digitale middelen. En gelukkig kunnen we hierin samen optrekken met een groeiend aantal collega-organisaties. 

In de loop der jaren verbreedde onze aandacht zich naar digitale toegankelijkheid voor álle groepen die (tijdelijk) beperkt zijn en naar nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied. In 2016 ging Accessibility zelfstandig verder, en de nauwe samenwerking met Bartiméus en het Bartiméus Fonds bleef.
Met onze medewerkers werken we elke dag aan het structureel verankeren van toegankelijkheid in alle organisaties in Nederland, van overheidsinstellingen tot MKB. En onze beweging blijft niet onopgemerkt. De Nederlandse en Europese regelgeving voor overheid en bedrijven beweegt mee en mede dankzij onze inspanningen is de internationale richtlijn op het gebied van toegankelijke websites en apps, de WCAG (nu toe aan versie 2.1), gerealiseerd. 

Vanaf 1 april 2021 is Accessibility onderdeel van Bartiméus, Accessibility is zo als het ware weer thuis. Zo zijn we voor onze gezamenlijke klanten de veelzijdige expertise specialist op het gebied van fysieke én digitale toegankelijkheid voor iedereen met een (visuele) beperking.

Als sociale onderneming met een ANBI-status blijven we onze diensten, expertise en netwerk inzetten. En daarom vloeien onze verdiensten terug in de organisatie, in research en development, zodat we onze missie kunnen blijven voortzetten: Een inclusieve samenleving waarin alle mensen met of zonder beperking gelijkwaardig participeren.

Stichting Accessibility heeft een ANBI status en zit in de advisory committee van het W3C.

Medewerkers

Werken bij Accessibility

Wil jij bijdragen aan een betere toegankelijkheid voor iedereen? Stichting Accessibility ontmoet je graag. Of je nu een professionals bent die zich hierin verder wil professionaliseren, of een starter en je wil van dit gebied je expertise maken. Regelmatig hebben we vacatures en stageplekken beschikbaar. Kijk hieronder of we dit moment functies hebben openstaan. Vanzelfsprekend voeren we een inclusieve organisatie.  

Contact

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Maar als je wilt ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Accessibility

4 + 5 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.