Toegankelijkheid op grote schaal: zo zet Accessibility zich in

Accessibility werkt dagelijks aan een toegankelijke samenleving. Niet alleen op organisatieniveau maar óók landelijk en internationaal. We dragen actief bij aan verschillende maatschappelijke projecten. Onze experts werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties aan oplossingen.

Bij Accessibility werken we iedere dag aan een toegankelijke samenleving, voor alle mensen. Dat is onze missie. Dit doen we op verschillende niveaus: van kleine organisaties tot grote landelijke projecten en initiatieven. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Door met Accessibility te investeren in de toegankelijkheid van jouw organisatie, draag je dus óók bij aan toegankelijkheid op veel grotere schaal.

Brancheonderzoeken

Op landelijk niveau voert Accessibility onder andere grootschalige brancheonderzoeken (monitors) uit. Hiermee geven we inzicht in hoe het sectorbreed met toegankelijkheid is gesteld. Zo schudden we deze branches wakker. Tegelijkertijd bieden we met de opgedane kennis en ervaring hulp om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit doen we o.a. met toolkits, workshops en awarenessessies. Lees via onderstaande links meer over een aantal brancheonderzoeken die we eerder gedaan hebben:

Standaarden voor toegankelijkheid

Wanneer is iets toegankelijk? Het beoordelen hiervan is vaak maatwerk. Om een bepaald niveau van toegankelijkheid te borgen voor álle doelgroepen is het belangrijk concrete afspraken te maken; op nationaal en internationaal niveau. Accessibility werkt actief mee aan het vastleggen en verbeteren van deze standaarden van toegankelijkheid, o.a. door het toevoegen van vereisten voor mensen met een visuele beperking aan de ITS-standaard en het vertalen van de WCAG-standaard naar een erkende Nederlandse versie.

Meewerken aan Europese wetgeving

Digitale toegankelijkheid is een internationale aangelegenheid. Toegankelijkheid eindigt niet bij de grens. Europese regelgeving is hierin leidend; ook voor organisaties in Nederland. Accessibility is nauw betrokken bij een groot aantal Europese projecten op het gebied van regelgeving en toetsing van toegankelijkheid. Waaronder bij de totstandkoming van Europese wetgeving voor digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoe kunnen organisaties toegankelijkheid het beste implementeren? Dit soort vraagstukken zijn nieuw en complex en kennen nog geen pasklaar antwoord. Daarom investeren wij in goed wetenschappelijk onderzoek waar niet alleen afzonderlijke organisaties van profiteren maar waar de hele maatschappij mee geholpen is. Onze collega Eric Velleman is als lector verbonden aan de HAN University of Applied Sciences en vervult hierin een belangrijke rol.

Onderwijsvernieuwing

Als we toegankelijkheid al meenemen in het allereerste ontwerp, zijn aanpassingen achteraf niet meer nodig. Hierin spelen developers, designers, UX-es, architecten en bouwers van de toekomst een grote rol. We werken nauw samen met diverse hogescholen en universiteiten zodat zij toegankelijkheid als ‘de nieuwe normaal’ opnemen in het opleidingscurriculum. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Inclusief design begint op school’. Inmiddels zijn zo’n twintig hogescholen en universiteiten aangehaakt.

Expertise voor ledenorganisaties

Om te zorgen dat steeds meer bedrijven aan de slag gaan met toegankelijkheid, werken we veel samen ledenorganisaties. Als een olievlek verspreiden we onze kennis en tools onder de leden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van bewustwordingssessies of het inbrengen van onze kennis over toegankelijkheid in een project. Zo werkten we recent mee aan het programma MKB Toegankelijk en bouwden we aan de website www.ismijnsitetoegankelijk.nl.