Verschillende handicaps

Er zijn allerlei soorten handicaps, die vaak zijn vernoemd naar de functie die ze beperken. Daarom worden ze ook wel (functie-) beperkingen genoemd. Er bestaan visuele beperkingen (blind, slechtziend en kleurenblind), auditieve beperkingen (doof en slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid).

Visuele Beperking

Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit varieert van verminderd zicht in één of beide ogen (slechtziendheid) tot substantieel onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid). Sommige mensen hebben beperkte of geen gevoeligheid voor (bepaalde) kleuren (kleurenblindheid), of een vergrote gevoeligheid voor felle kleuren. Deze verschillen in perceptie van kleuren en helderheid kan losstaan van scherp zien.

Mensen met een visuele beperking passen de weergave van webpagina's vaak aan tot een vorm die voor hen bruikbaar is. Lees verder over internetten met een visuele beperking.

Auditieve beperking

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar zij horen niet altijd genoeg om spraak te begrijpen. Vooral wanneer er (veel) achtergrondgeluid is, kan dit voor problemen zorgen. Onder andere mensen die een gehoortoestel gebruiken, vallen in deze categorie.

Het toegenomen online multimedia-aanbod biedt veel nieuwe mogelijkheden voor mensen met een auditieve beperking. Helaas is niet alle beschikbare multimedia toegankelijk ontworpen. Wanneer video's worden gebruikt om informatie over te brengen, moet de video voorzien zijn van ondertitels of transcripten om toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve beperking. Meer informatie over auditieve beperkingen.

Cognitieve of neurologische beperking

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Deze beperkingen kunnen spraak, gehoor, zicht, beweging en begrip beïnvloeden. Ze hebben niet noodzakelijk invloed op de intelligentie van een persoon.

Internet en computertechnologieën bieden veel mogelijkheden voor mensen met cognitieve en neurologische beperkingen. Zo kan de interactie met content en verwerking van informatie voor hen op een bruikbare manier gepresenteerd worden. Mensen kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren over websites navigeren en het formaat of de presentatie van informatie aan hun eigen behoeften aanpassen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie hebben mensen met een cognitieve of neurologische beperking verschillende behoeften. Meer informatie over internetten met een cognitieve of neurologische beperking.

Fysieke beperking

Wanneer iemand een fysieke (of motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord. Onder deze diverse groep beperkingen vallen onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen. Om te internetten gebruiken zij vaak gespecialiseerde soft- en hardware die een alternatieve interactiemethode ondersteunt. Lees verder over fysieke beperkingen.

Spraakbeperking

Een spraakbeperking houdt in dat het moeilijk is om spraak te produceren die wordt herkend door anderen of spraakherkenningssoftware. Het kan zijn dat iemand een laag volume heeft, of onduidelijk spreekt, waardoor deze persoon moeilijk te begrijpen is. Mensen met een spraakbeperking kunnen problemen ervaren met stem-gebaseerde diensten (zoals een met spraak bedienbare telefooncomputer). Om diensten te gebruiken die op stemgeluid gebaseerd zijn, gebruiken mensen met een spraakbeperking vaak een chatfunctie. Websites die alleen een telefoonnummer als contactmogelijkheid bieden, zijn voor deze mensen slecht te bereiken. Meer over spraakbeperkingen.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn