Over Toegankelijkheid - Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitalisering is vaak een zegen. Dingen die ooit ingewikkeld waren zijn tegenwoordig heel simpel: een treinreis plannen of winkelopeningstijden opzoeken, via internet is het zo geregeld. Behalve als die handige digitale informatie voor jou onbereikbaar is. Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor veel mensen met een beperking. Van blinden en slechtzienden tot mensen met een auditieve of motorische handicap. Digitale toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van digitale informatie en dienstverlening. Zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Een paar voorbeelden  

Wanneer gaat het mis met digitale toegankelijkheid? Bijvoorbeeld wanneer een website witte tekst op een lichtblauwe achtergrond aanbiedt - onleesbaar voor slechtzienden. Als een illustratieve grafiek geen tekstuele beschrijving bevat – zodat de hulpsoftware van een blinde bezoeker niets kan voorlezen. Of als een video geen ondertiteling heeft en daarmee onbegrijpelijk wordt voor een dove of slechthorende. 

Wetten en richtlijnen 

Digitale toegankelijkheid is essentieel voor mensen met een beperking. Daarom zijn hier wetten en regels over opgesteld, zoals het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Als je de wereldwijd geldende WCAG-richtlijnen volgt weet je zeker dat jouw website of app toegankelijk is. En een toegankelijke digitale dienstverlening biedt nog meer voordelen.

De voordelen

Het belangrijkste voordeel van een digitaal toegankelijke website is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, de site kan gebruiken. Dat is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt een goede zaak. Ook in economisch opzicht is het slim om informatie en diensten toegankelijk aan te bieden. 

Betere vindbaarheid in Google Zoekresultaten

Een goed toegankelijke site maakt het makkelijker voor bedrijven als Google om de site te indexeren. Daardoor komt de website hoger in de zoekresultaten te staan. Bovendien herkent Google toegankelijke websites en geeft de zoekmachine ze voorrang bij de zoekresultaten.

Hogere omzet

Uit onderzoek in de statistieken van de Europese Commissie, de Verenigde Naties en de Wereldbank is gebleken dat ongeveer 20% van de bevolking een tijdelijke of permanente beperking heeft. Deze beperking belemmert het gebruik van het internet. Omgerekend zijn dat ongeveer 3,4 miljoen Nederlanders en 148 miljoen Europeanen. 

De British Click-Away Pound Survey uit 2016 laat bovendien zien dat 71% van de gebruikers met een beperking wegklikt van een website die niet goed toegankelijk is. Inmiddels is dit onderzoek herhaald in 2019, helaas is er nog weinig progressie te zien, British Click-Away Pound Survey uit 2019. Dat is een gemiste kans, zeker omdat mensen met een beperking over het algemeen zeer loyale klanten zijn. Een positieve ervaring op een goed toegankelijke website zorgt ervoor dat mensen gemakkelijker en met meer vertrouwen naar die site terugkeren om producten of diensten af te nemen. 

Lagere belasting van de helpdesk

Een toegankelijke website maakt het mogelijk voor mensen om zelfstandig online hun zaken te doen. Ze hoeven dan niet via e-mail of telefoon een beroep te doen op de helpdesk of klantenservice.

Lagere kosten

Het meenemen van digitale toegankelijkheid bij de bouw van een nieuwe website zorgt ervoor dat deze in de kern zo is gebouwd dat deze op lange termijn kosten bespaart. Ook de lagere werkbelasting van de helpdesk levert besparingen op.

Positief imago en MVO

Een toegankelijk product of dienst aanbieden betekent dat iedereen er gebruik van kan maken. Digitale toegankelijkheid gaat zo sociale ongelijkheid tegen en bevordert de integratie van diverse groepen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de tevredenheid van klanten en eigen medewerkers, maar ook op de uitstraling naar de maatschappij. Daarnaast is digitale toegankelijkheid een logisch onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Contact

foto Roeland Sorber

Wil je meer weten over hoe digitale toegankelijkheid jouw organisatie verder helpt?

Roeland Sorber

0 + 2 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.