Over Toegankelijkheid - Wet- en regelgeving

Toegankelijkheid is geen vrijblijvend begrip meer. Er is wet- en regelgeving op van toepassing. Iedereen met name mensen met een (visuele) beperking moeten gebruik kunnen maken van alle voorzieningen en diensten. Niet alleen gebouwen en openbaar vervoer, maar ook websites en (mobiele) applicaties. Toegankelijkheid staat al enkele jaren als verplichting in de Nederlandse wet.

Op verschillende plekken wordt toegankelijkheid beschreven in de wet. Onder andere in:

  • VN-verdrag handicap (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap);
  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;
  • Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid;
  • Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act).

VN-verdrag handicap

De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in 2006 opgesteld. Het verdrag, meestal afgekort tot het VN-verdrag Handicap, bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Zodat ze kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Dit betekent onder meer dat digitale informatie en dienstverlening toegankelijk moeten zijn. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het verdrag.

Lees hier verder over het VN-verdrag handicap

Wet gelijke behandeling op grond van handicap

Om te voldoen aan de eisen die in het VN-verdrag zijn gesteld is in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte aangepast. Deze wet gaat nu ook over (digitale) goederen en diensten. Dit houdt in dat bedrijven en overheden hun (digitale) aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

Lees hier verder over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap

Europese toegankelijkheidswet

Op 22 december 2016 is de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van websites en apps van overheden in werking getreden. Hij heeft als doel dat iedereen gebruik kan maken van deze digitale producten en diensten.

Lees hier verder over de Europese toegankelijkheidswet

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

De EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps uit 2016 is omgezet in Nederlandse wetgeving. Het Tijdelijk besluit maakt deel uit van een breder pakket van maatregelen die de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de overheid moet ondersteunen. Doel van de maatregelen is dat mensen met en zonder een functiebeperking op gelijke voet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een toegankelijke website of mobiele applicatie moet dus door iedereen kunnen worden gebruikt, ook door bezoekers met een functiebeperking.

Lees hier verder over het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid