Hoe houd je je website toegankelijk?

Sector

Het toegankelijk maken van websites en applicaties voor web en mobiel is niet alleen een kwestie van techniek. Maar ook van inhoud. Hier delen we tips en inzichten waar webredacteuren en andere content creators mee aan de slag kunnen.

Het MKB digitaal toegankelijk!

Hoe maak je toegankelijke teksten?

Als je schrijft voor een website zijn dit belangrijke punten waar je rekening mee kunt houden,:

 • Maak gebruik van headers (h1 t/m H6) en sla er geen over).

 • Gebruik beschrijvende alt tekst bij informatieve afbeeldingen.

 • Wees kritisch op je teksten / zijn ze nodig ? kill you darlings.

 • Schrijf korte en scanbare zinnen.

 • Geef de links onderscheidend weer (Bv bold en ander kleur of onderstreept).

 • Gebruik betekenisvolle links (geen ‘lees meer’).

Geef afbeeldingen een alt-tekst mee

De alternatieve tekst (alt tekst) wordt ook wel al attribuut genoemd of alt tag. Dit is een tekst die een functie en inhoud van een afbeelding beschrijft. Het kan toegevoegd worden aan de HTML-code van een afbeelding. Mensen met een visuele beperking maken gebruik van spraaksoftware. Deze software leest de content/elementen van een website voor. In het geval van een afbeelding wordt dan de alt tekst voorgelezen. De alt tekst wordt ook door zoekmachines gebruikt om een afbeelding te duiden.

Hoe schrijf je een goede alt tekst?

Waar moet je rekening mee houden bij het schrijven van een alt tekst? En wat kun je beter niet doen? En moet je altijd een alt tekst plaatsen?

 • Geef een duidelijke omschrijving van de afbeelding. Houd in gedachte wat iemand mist aan informatie omdat hij/zij deze afbeelding niet kan zien.
 • Zet er geen 'foto van ...' of 'afbeelding van ...' voor. Dit is overbodig omdat een alt tekst altijd bij een afbeelding of foto hoort.
 • Houd het kort en bondig. Hou het bij ca. 125 tekens. Voor complexe omschrijvingen gebruik dan het longdesc attribuut.
 • Gebruik geen alt tekst bij een decoratieve afbeelding. Als een afbeelding puur 'ter aankleding is gebruikt en geen toegevoegde waarde (informatie) heeft kun je de alt tekst leeg laten.

Hoe voeg je een alt tekst toe aan een afbeelding?

Er zijn verschillende methoden om een alt tekst toe te voegen aa nje afbeeldingen. Het hangt ook af van het cms waarin je website is gebouwd.

Als je website in Wordpress is gebouwd kun je als je een afbeelding wilt toevoegen aan je mediabibliotheek kun je in het bovenste veld de alt tekst invoeren. 

Maar je kunt ook de alt tekst aan de HTML code toevoegen:
<img src="naam afbeelding.jpg" alt="hier staat de alternatieve tekst"/>

Informatie over toegankelijke content

Alles over een toegankelijke video’s, grafieken, tabellen en kaarten in een website!

De content om een website is heel divers. Dit gaat verder dan alleen afbeeldingen en tekst. Zo zie je steeds meer video. Maar in sommige branches wordt veel gebruik gemaakt van grafieken. Hoe kun je dit soort creatieve content digitaal toegankelijk maken? Hieronder worden zij allen behandeld.

Het MKB digitaal toegankelijk!

 • Hoe test je je website op toegankelijkheid?

  Sector
  Wanneer we zelf de site testen op toegankelijkheid heeft dit als grote voordeel dat we ons kunnen inleven in de gebruiker. Bijvoorbeeld door een website te 'lezen' met behulp van voorleessoftware. Op die manier ontdekken we snel op welke onderdelen de website nog ontoegankelijk is. Of waar de website nog foutjes vertoont die je op het oog niet zo snel ziet. Ook bestaan er tools die het mogelijk maken om je site deels automatisch op toegankelijkheid te testen.
 • Hoe maak je je website toegankelijk?

  Sector
  Om je website aan alle richtlijnen van toegankelijkheid te voldoen, is tijd, kennis en aandacht nodig. Als ondernemer ontbreekt het hier vaak aan. Gelukkig kun jij (of je web developer) met de volgende zogenaamde 'quickwins'  je website toch al een een stuk toegankelijk kunt maken. Dan kun je als je meer tijd hebt of een nieuwe website gaat maken kijken naar de gehele toegankelijkheid.
 • Kennismaking digitale toegankelijkheid

  Sector
  Een kwart van de Nederlanders heeft moeite met het gebruiken van websites of een app vanwege een beperking of door gebreken van het ouder worden. Denk aan mensen die blind zijn, slechtziend of kleurenblind zijn of doof of slechthorend zijn. Maar ook mensen die motorisch beperkt zijn of cognitieve beperkingen ondervinden zoals een licht verstandelijke beperking of autistisch of dyslectisch of laaggeletterd zijn. En niet te vergeten de toenemende groep 65 plussers. Net als voor iedereen is ook voor hen toegang tot de online wereld belangrijk en soms nog belangrijker.