Wet en Regelgeving - VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Wetgeving

De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in 2006 opgesteld. Het verdrag, meestal afgekort tot het VN-verdrag Handicap, bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Zodat ze kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Dit betekent onder meer dat digitale informatie en dienstverlening toegankelijk moeten zijn. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het verdrag.

Doel van het VN-verdrag Handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. De grondbeginselen hierbij zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking.

Versterking van mensen met beperking de maatschappij

Het VN-verdrag Handicap moet de positie van mensen met een beperking in de samenleving versterken. Het verdrag stelt dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of te werken. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en Rijk) moet hiervoor zorgen. Het verdrag bepaalt ook dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen, bijvoorbeeld over geldzaken of waar zij willen wonen. En dat zij ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn. Dit geldt ook voor alle handelingen die online plaatsvinden.

Uit het VN-verdrag handicap zijn Nederlandse wetten voortgekomen als de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

 

Tag

  • Wetgeving

Contact

Eric Velleman

Ook voldoen aan de wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid?

Eric Velleman