Wet en Regelgeving - Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wetgeving

Om te voldoen aan de eisen die in het VN-verdrag zijn gesteld is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte aangepast. Deze wet gaat nu ook over (digitale) goederen en diensten. Dit houdt in dat bedrijven en overheden hun (digitale) aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) heeft tot doel direct en indirect onderscheid tegen te gaan. Deze wet is niet specifiek gericht op mensen met een functiebeperking. Wel noemt hij een aantal andere punten op grond waarvan onderscheid is verboden: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat.

De reikwijdte van de AWGB is beperkt tot een aantal gebieden, waaronder arbeid en beroepsopleiding. Ongerechtvaardigd onderscheid bij het aanstellen van een nieuwe werknemer of het toelaten van een student is bijvoorbeeld verboden.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Vanaf 1 januari 2017 geldt de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Enkele wijzigingen hebben te maken met digitale toegankelijkheid:

  • De wet is van toepassing op goederen en diensten, ook als deze via digitale kanalen worden aangeboden. Als een website of app niet toegankelijk is kan een burger zich dus beroepen op deze wet.
  • In de wet staat dat toegankelijkheid de algemene norm is. Dat betekent dat bedrijven en organisaties hun producten en diensten toegankelijk moeten aanbieden. Alleen als dit onevenredig veel tijd of geld zou kosten, hoeft het niet.

Wanneer burgers van mening zijn dat er sprake is van ontoegankelijkheid van bijvoorbeeld een website, dan kunnen zij een zaak aanspannen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college heeft al meerdere uitspraken gedaan waarbij mensen met een beperking in het gelijk werden gesteld en bedrijven software of applicaties moesten aanpassen.

Contact

Eric Velleman

Ook voldoen aan de wet- en regelgeving rond digitale toegankelijkheid?

Eric Velleman

CAPTCHA
0 + 0 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier=?' geef je een '6' op. Let op: je moet de rekensom twee keer invullen. Je krijgt een foutmelding na de eerste rekensom, ook als je die correct hebt ingevuld. Dus vul de rekensom twee keer in om het formulier naar ons te kunnen versturen.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.