Brian Bors

Digital Accessibility Specialist

Brian Bors is al meer dan 11 jaar werkzaam bij Accessibility. Hij is toegankelijkheidsexpert, adviseur en trainer op het gebied van toegankelijkheid van websites, pdf's, apps en games. Verder werkt Brian aan de harmonisatie van de toegankelijkheid regels op Europees niveau en vergroot hij awareness omtrent toegankelijkheid onder game developers.