Séverine Kas

Kwartiermaker, advies inclusie en toegankelijkheid
Portret Séverine Kas

Vanuit haar achtergrond als architect, procesbegeleider en creatieve aanjager enerzijds en ervaringsdeskundige anderzijds zet Séverine zich in voor een inclusieve wereld.

Als architect realiseerde zij zich dat het vaak onwetendheid de reden is, en geen onwil, dat omgevingen nog niet optimaal toegankelijk zijn. En fysieke toegankelijkheid gaat verder dan de check voor rolstoeltoegankelijkheid. Door het Ushersyndroom, een progressieve aandoening waardoor ik slechthorend ben en blind zal worden, maar ook door het VN verdrag voor de rechten van de mens is nu het momentum om ons in te zetten voor een inclusieve samenleving.

Séverine houdt zich veel bezig met musea en de culturele- en recreatiesector, van bewustwordingsworkshops, tot advisering op voelmaquettes tot inclusieve beeldbeschrijvingen. Het liefste adviseer ik in het ontwerpproces, dan zijn de dingen nog niet in beton gegoten. Toegankelijke omgeving hoeft niet moeilijk te zijn als het maar vanaf het begin meegenomen wordt.