Stichting Accessibility

Accessibility is internationaal expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Met onze dienstverlening, expertise en netwerk ondersteunen we organisaties bij de ontwikkeling van beleid, bouw en beheer van toegankelijke websites, apps, interfaces en systemen. Daarnaast houden we ons op projectbasis bezig met gametechnologie, kunstmatige intelligentie, 3D simulaties en applicaties voor e-health en e-learning. Accessibility is een sociale onderneming. Onze inkomsten vloeien terug in research en development die bijdragen aan onze missie: een drempelloze digitale wereld voor iedereen. Accessibility heeft vanuit een gemeenschappelijke historie een convenant gesloten met het Bartiméus Fonds en Stichting Bartiméus. Hierin wordt samengewerkt aan toegankelijke ICT innovaties voor mensen met een visuele beperking. Onze gedeelde ambitie is de mogelijkheden voor een inclusieve samenleving te bevorderen.

Missie

De missie van stichting Accessibility is het verbeteren van de toegankelijkheid van internet en andere digitale media voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking. Accessibility is in 2001 opgericht door Bartimeus en is sinds 2016 een onafhankelijke stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Accessibility heeft een langlopende verbondenheid met de organisatie van waaruit we zijn ontstaan: Stichting Bartiméus (2500 medewerkers op 17 locaties en meer dan 5 scholen) en het Bartiméus Fonds. Waar Bartiméus zich vooral richt op de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking, richten wij ons voor toegankelijkheid op de aanbieders van technologie, producten en diensten voor iedereen, inclusief mensen met en functiebeperking. Accessibility heeft na de verzelfstandiging per 1 januari 2016 een convenant gesloten met het fonds en de stichting. Hierin wordt samengewerkt aan toegankelijke ICT innovaties voor mensen met een visuele beperking. Onze gedeelde ambitie is de mogelijkheden voor een inclusieve samenleving te bevorderen.

Wij werken hiervoor samen met belangenorganisaties, cliëntenorganisaties en de doelgroep zelf. Hoe groter de betrokkenheid van de doelgroep, des te groter het bereik van de oplossingen. Onze aanpak versterkt daarmee de positie van mensen met een beperking en senioren en zorgt dat zij zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Activiteiten

Onderzoek en ondersteuning bij kwaliteit & toegankelijkheid websites

Stichting Accessibility ondersteunt organisaties bij het realiseren van toegankelijke ICT. Dit doen we door middel van audits, training en ondersteuning. Accessibility is initiatiefnemer en oprichter van het Waarmerk drempelvrij.nl. Wij zijn gecertificeerd om drempelvrij.nl en Webrichtlijnen toetsingen uit te voeren. Accessibility had tot voor kort als enige inspectieorganisatie in Nederland de door de RvA uitgegeven type-A status van onafhankelijke inspectieinstelling volgens kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17020. Inmiddels bezitten wij voor onze audit-acitiviteiten een ISO 9001 certificering.

Ontwikkeling standaarden

We doen onderzoek naar en werken aan de ontwikkeling van toegankelijkheidsstandaarden en best-practices in binnen- en buitenland. Als technische helpdesk en projectleider zijn we betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteits- of toegankelijkheidsrichtlijnen, zoals bijvoorbeeld de normdocumenten voor het waarmerk Drempelvrij.nl en de Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Wij hebben als W3C-lid de officiële Nederlandse vertaling gemaakt van de WCAG2.0 standaard en wij zijn auteur van de internationale methodologie om deze standaard te evalueren: WCAG-EM.

Gebruikersonderzoek met mensen met een functiebeperking

Naast onze technische website-inspecties laten we gebruikers regelmatig de praktische toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid onderzoeken. Bij dit gebruikersonderzoek volgen we onderzoeksprotocollen die we samen met de Universiteit Twente hebben vastgelegd. Accessibility wil door middel van verschillende projecten de zelfstandigheid en interactie van mensen met een beperking te versterken. We hebben deze onderzoeken onder andere uitgevoerd voor de Belastingdienst, Rijksoverheid.nl en 9292OV.

Expertisecentrum/ helpdesk

Stichting Accessibility deelt haar kennis. Op onze website beheren we een kennisbank met informatie over (web-) toegankelijkheid. Wij zijn de initiatiefnemer en oprichter van het Waarmerk drempelvrij.nl, zijn lid van de Normcommissie van het Waarmerk en leveren de voorzitter van het comité van Inspectie-instellingen. Wij doen onderzoek naar de toegankelijkheid van websites, digitale televisie en (online) games en applicaties en publiceren daarover op onze site. Daarnaast hebben wij een telefonische helpdesk voor onze klanten en relaties. Wij voeren regelmatig toegankelijkheidsonderzoeken uit die onder andere in de Tweede Kamer worden besproken. In 2010 hebben onze onderzoeken geleid tot aanscherping van de accreditatie-eisen voor het hoger onderwijs. Accessibility heeft een convenant met de Universiteit Twente en Bartiméus waarbinnen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar diverse facetten van digitale toegankelijkheid.

Onderzoeken naar software en apparatuur

Wij voeren expertonderzoeken uit naar de toegankelijkheid van software en electronische apparatuur. Dat doen we bij websites, maar bijvoorbeeld ook voor digitale televisie en software (zoals de aangiftesoftware van de Belastingdienst).

Ontwikkeling toegankelijke nieuwe media: iPhone apps

De opkomst van smartphones en mobiele apparaten bieden een kans om de digitale wereld voor mensen met een functiebeperking verder te ontsluiten. Toch zijn nog verrassend weinig mobiele applicaties echt toegankelijk. De iPhone en iPad zijn daarop een uitzondering; ze zijn standaard voorzien van software die het gebruiksgemak voor mensen met een functiebeperking enorm helpen. Vandaar dat we juist deze apparaten gebruiken als basis voor de ontwikkeling van vele applicaties voor mensen met een functiebeperking.

Internationaal

Accessibility leidt het webdeel van het eAccessplus Network. Daarmee zijn we verantwoordelijk voor de Europese harmonisatie van webtoegankelijkheid. In het project werken we samen met 24 toonaangevende Europese partners zoals het Fraunhofer instituut, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, European Disability Forum (EDF), Tingtun, University of Linz en anderen.

In het EU WAI-ACT project faciliteren we de W3C Evaluation Taskforce. In dit officiele W3C-project werken we aan een geharmoniseerde evaluatiemethodologie voor WCAG2.0. Het resultaat van dit project is van groot belang voor het uitrollen van webtoegankelijkheid in Europa.

In 2011 hebben we meegeschreven aan een Europese CEN-specificatie. Omdat wij de enige Europese inspectieorganisatie zijn die volledig voldoet aan de CEN CWA 15554, zijn wij als expert uitgenodigd voor het 5-koppige EU Mandate 376 projectteam.

We hebben recent meegeschreven aan een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van wet- en regelgeving in Europa. We hebben de afgelopen jaren het WAB Cluster geleid. Dit betrof de coördinatie van het werk van 24 Europese partners in drie Europese projecten op het gebied van internettoegankelijkheid.

De Belastingdienst merkt onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Tags:
Categorie:
Over Accessibility
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn