Terug naar nieuwsoverzicht

Discriminatie gehandicapten nu strafbaar

Op basis van de artikelen 137 c tot en met f van het Wetboek van Strafrecht is discriminatie van mensen wegens hun handicap strafbaar. Het gaat om discriminatie van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Onder de wet vallen ook chronisch zieken, maar dan moet die chronische ziekte tevens een handicap zijn. In Nederland leven meer dan 2,5 miljoen mensen met een handicap of chronische aandoening.

De nieuwe wet richt zich op alle burgers en heeft tot doel discriminatie van gehandicapten in het sociaal economisch verkeer te bestrijden. De wet richt zich ook specifiek op mensen die een ambt, beroep of een bedrijf uitoefenen. Bedrijven of diensten die -zonder dat daarvoor een goede reden bestaat- niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Ook hier heeft de wet tot doel het mogelijk te maken dat gehandicapten 'gewoon meedoen' in het sociaal economisch verkeer.

Uit dit discriminatieverbod kan voortvloeien dat sommige ondernemers voorzieningen moeten treffen. In welke gevallen dat aan de orde is wordt overgelaten aan de rechter die moet bepalen of er sprake is van een redelijke grond. Het treffen van een voorziening moet ‘in redelijkheid’ verwacht kunnen worden en mag niet ‘onevenredig belastend’ zijn. Dit is vergelijkbaar met de voorziening die is opgenomen in het Amerikaanse undue burdon in section 508 (zie Amerikaanse wetgeving). De rechter zal deze redelijkheid per geval moeten vaststellen.

Schending van artikel 137 kan nu zwaarder gestraft worden dan voorheen met artikel 429. Dat houdt verband met het onderscheid tussen een misdrijf en een overtreding. Schending van artikel 137 is een misdrijf en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete. Artikel 429 valt onder het derde boek van het Wetboek van Strafrecht, waarin alleen overtredingen staan opgenomen. Schending van dit artikel kent als straf een hechtenis van maximaal twee maanden of een geldboete. Meer informatie op de website van het ministerie van Justitie.

Bekijk ook het Vernieuwde overzicht van wetten en regelingen in Nederland.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.