Hoe wij helpen - Audits - Onderzoek website

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een volledig beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de website of applicatie. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor de eigen toegankelijkheidsverklaring.

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen wij de WCAG-EM-richtlijn. Deze onderzoeksmethode schrijft voor dat we in ieder geval een aantal essentiële pagina’s in het onderzoek meenemen. Het aantal pagina’s kan uitgebreid worden als dat nodig is voor het onderzoek.

Na het uitvoeren van een onderzoek ontvang je

  • een rapportage met bevindingen
  • een managementsamenvattingeen toelichting bij de resultaten (optioneel)
  • een hercontrole binnen 60 werkdagen (optioneel)

Als we geen problemen hebben geconstateerd, of als alle problemen bij een hercontrole zijn opgelost, ontvang je daarnaast een bewijs van Stichting Accessibility dat het onderzoek succesvol is afgerond.

Hercontrole

Zijn er in het onderzoek toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen en denk je die op korte termijn te kunnen oplossen? Dan kun je besluiten een hercontrole te laten uitvoeren. Een hercontrole vindt plaats binnen 60 werkdagen nadat je de resultaten van het onderzoek hebt ontvangen. Hierbij toetsen we of de eerder geconstateerde problemen zijn opgelost.

Contact

Profieltoto Twan van Houtum

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Twan van Houtum

8 + 7 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.