Hoe wij helpen - Audits - Inspectie - Waarmerk Drempelvrij.nl

Onderzoek

Het doel van de inspectie is om een volledig beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de website. De onderzoeksresultaten van de inspectie kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor de eigen toegankelijkheidsverklaring. Als alle geconstateerde problemen binnen een bepaalde periode zijn opgelost krijg je het certificaat van het Waarmerk Drempelvrij.nl.

Aan de hand van de evaluatiemethode van het Waarmerk Drempelvrij.nl kiezen we welke webpagina’s onderzocht worden. Dit aantal kunnen we eventueel nog uitbreiden.

Na het uitvoeren van een inspectie ontvang je

  • een rapportage met bevindingen
  • een managementsamenvatting
  • een toelichting bij de resultaten (optioneel)
  • een hercontrole binnen 40 werkdagen (optioneel)

Als we geen problemen hebben geconstateerd, of als alle problemen bij een hercontrole zijn opgelost, ontvang je een bewijs van Stichting Accessibility dat het onderzoek succesvol is afgerond.

En als alle problemen met toegankelijkheid zijn opgelost ontvang je het certificaat Drempelvrij.nl. Dit is 1 jaar geldig en de kosten ervan worden afgedragen aan het Waarmerk.

Hercontrole

Zijn er in de eerste inspectie toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen? Dan is een hercontrole nodig. Bij een hercontrole toetsen we of de eerder geconstateerde problemen zijn opgelost. Is dat het geval? Dan ontvang je het certificaat van Waarmerk Drempelvrij.nl.

Contact

foto Brian

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Brian Bors

CAPTCHA
4 + 9 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier=?' geef je een '6' op. Let op: je moet de rekensom twee keer invullen. Je krijgt een foutmelding na de eerste rekensom, ook als je die correct hebt ingevuld. Dus vul de rekensom twee keer in om het formulier naar ons te kunnen versturen.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.