Hoe wij helpen - Audits - Inspectie - Waarmerk Drempelvrij.nl

Onderzoek

Het doel van de inspectie is om een volledig beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de website. De onderzoeksresultaten van de inspectie kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor de eigen toegankelijkheidsverklaring. Als alle geconstateerde problemen binnen een bepaalde periode zijn opgelost krijg je het certificaat van het Waarmerk Drempelvrij.nl.

Aan de hand van de evaluatiemethode van het Waarmerk Drempelvrij.nl kiezen we welke webpagina’s onderzocht worden. Dit aantal kunnen we eventueel nog uitbreiden.

Na het uitvoeren van een inspectie ontvang je

  • een rapportage met bevindingen
  • een managementsamenvatting
  • een toelichting bij de resultaten (optioneel)
  • een hercontrole binnen 40 werkdagen (optioneel)

Als we geen problemen hebben geconstateerd, of als alle problemen bij een hercontrole zijn opgelost, ontvang je een bewijs van Stichting Accessibility dat het onderzoek succesvol is afgerond.

En als alle problemen met toegankelijkheid zijn opgelost ontvang je het certificaat Drempelvrij.nl. Dit is 1 jaar geldig en de kosten ervan worden afgedragen aan het Waarmerk.

Hercontrole

Zijn er in de eerste inspectie toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen? Dan is een hercontrole nodig. Bij een hercontrole toetsen we of de eerder geconstateerde problemen zijn opgelost. Is dat het geval? Dan ontvang je het certificaat van Waarmerk Drempelvrij.nl.

Contact

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Brian Bors

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.