Hoe stel je een toegankelijkheidsverklaring op?

Kennis
Digitale tool om toegankelijkheidsverklaring mee te maken

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In deze verklaring staat in hoeverre de website al aan de toegankelijkheidseisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te verbeteren en te structureel te regelen. Er moeten bovendien onderzoeksresultaten beschikbaar zijn die de verklaring onderbouwen. 

Waarom een toegankelijkheidsverklaring?

Het is voor overheidsinstanties wettelijk verplicht om inzicht te geven in hun inspanningen om websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Ook moet een verklaring beschikbaar zijn op betreffende website(s). De verklaring is in eerste instantie vooral bedoeld om verantwoording af te leggen aan de politiek. Daarnaast dient de verklaring ook om de bezoekers van de website te informeren over de toegankelijkheid. 

Inhoud van de verklaring

In de verklaring staat welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te verbeteren en structureel te regelen. Dat kan bijvoorbeeld een training van medewerkers zijn, technische maatregelen, maar ook het periodiek laten testen van de website. Daarnaast moet worden toegelicht hoe bezoekers die stuiten op ontoegankelijke inhoud dit bij de organisatie kunnen melden en hoe de organisatie hiermee omgaat. Ook als je vindt dat er voor een niet-toegankelijk onderdeel een uitzondering van toepassing is, dan moet je dit in de toegankelijkheidsverklaring vermelden.

Onderbouwing onderzoek

Een toegankelijkheidsverklaring moet  gebaseerd zijn op betrouwbare onderzoeksresultaten die dienen als bewijs. In de verklaring moeten belangrijke kenmerken van het onderzoek worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: welke tools zijn gehanteerd, welke onderzoeksmethode is gevolgd en wanneer is het uitgevoerd? Tezamen geven ze een indicatie van de betrouwbaarheid (waaronder de actualiteit, volledigheid en juistheid) van het uitgevoerde onderzoek. Een  toegankelijkheidsonderzoek is dus geen zelfstandig bewijs van toegankelijkheid, maar (een deel van) de onderbouwing ervan.

Een belangrijke eis aan de onderzoeken is het gebruik van de officiële internationale evaluatiemethodologie WCAG-EM (of vergelijkbaar). 

Vorm van de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden en maakt het toezicht eenvoudiger. 

Om de verklaring op te stellen heeft Logius een invulassistent ontwikkeld. Deze is te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl

Hulp nodig?

Zoek je ondersteuning bij het invullen van de toegankelijkheidsverklaring? Ook hiermee kunnen wij je verder helpen.

Tags

  • Digitale toegankelijkheid
  • invulassistent
  • toegankelijkheidsverklaring
  • Wetgeving