Hoe wij helpen - Audits - Deelonderzoek Content

Wil je alleen laten onderzoeken hoe toegankelijk de content op je website is? Dat kan. In het deelonderzoek Content spitsen we het onderzoek toe op de content van je website, zoals de teksten, afbeeldingen, video's en pdf's. Deze toetsen we aan de wettelijke toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen wij de WCAG-EM-richtlijn. De resultaten van dit onderzoek kun je gebruiken als (gedeeltelijke) onderbouwing in je toegankelijkheidsverklaring. Voor een volledige onderbouwing van je toegankelijkheidsverklaring heb je ook nog een technisch onderzoek nodig.

Na het uitvoeren van een onderzoek ontvang je

  • een rapportage met bevindingen
  • een toelichting bij de resultaten (optioneel)
  • een hercontrole binnen 60 werkdagen (optioneel)

Hercontrole

Zijn er in het onderzoek toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen en denk je die op korte termijn te kunnen oplossen? Dan kun je besluiten om een hercontrole te laten uitvoeren. Een hercontrole vindt plaats binnen 60 werkdagen nadat je de resultaten van het onderzoek hebt ontvangen. Hierbij toetsen we of de eerder geconstateerde problemen zijn opgelost. 

Contact

foto Roeland Sorber

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Roeland Sorber

7 + 6 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.