Toegankelijkheidsscan

Wil je een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website? Laat 'm door ons onderzoeken. Een onderzoek door onze experts geeft je een goed beeld van de mogelijke verbeteringen van je website. We kunnen zo de benodigde aanpassingen in kaart brengen die nodig zijn om de site te vernieuwen en te laten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals WCAG 2.0 AA of WCAG 2.1 AA. Dit doen we bij voorkeur samen met je eigen webteam en je leverancier(s).

Een bestaande website toegankelijk maken kost tijd en geld, die je beide zo goed mogelijk wilt besteden. Wij kunnen op basis van een nulmeting of quickscan een impactanalyse maken, zodat je een goed beeld hebt van de verbeterpunten. Met dit overzicht in de hand kun je een verbeterplan opstellen. Bij het opstellen en het uitvoeren van dit plan kunnen we je ondersteunen met advies en bij implementatie.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

De richtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals. Een website bouwen volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen levert een aantal klinkende voordelen op. Niet alleen voor je bezoekers, maar ook voor jezelf:

  1. Je bereikt meer mensen;
  2. Je website is beter vindbaar in zoekmachines;
  3. Je site werkt in alle browsers en op alle apparaten en besturingssystemen;
  4. Je kunt heldere en meetbare afspraken maken over bouwkwaliteit;
  5. Je hebt een snellere website en bespaart kosten op onderhoud en beheer;
  6. Je duurzame en flexibele website is klaar voor de toekomst;
  7. Je website is een prettige gebruikservaring voor je bezoekers.

Pas toe of leg uit

De richtlijnen staan op de lijst met open standaarden van de overheid waarvoor het zogenoemde 'pas toe of leg uit'-principe geldt. Als overheidsorganisatie ben je verplicht om de standaarden op deze lijst toe te passen. Is dit om zwaarwegende redenen niet volledig mogelijk, dan moet je dit op transparante wijze verantwoorden. Dat is vastgelegd in het toepassingskader. Daarnaast ben je verplicht je op je eigen website te verantwoorden over het toepassen van de richtlijnen. Onze scan is daarvoor een geschikt instrument.

Stapsgewijs

Vaak bestaat een website naast het centrale CMS uit diverse (externe) modules en onderdelen. Het lukt dan vaak niet om alle aanpassingen in één keer door te voeren. We kunnen dan een stapsgewijze aanpak hanteren: Aan de hand van de nulmeting wordt bijvoorbeeld eerst het laaghangend fruit ('quick wins') geselecteerd om aan te pakken. Als dit is opgelost worden de overige onderdelen van de site stap voor stap onder handen genomen. Wij kunnen op elk door jou gewenst moment een deelonderzoek doen om vast te stellen of een onderdeel is verbeterd.

In sommige gevallen is een systeem nog niet in een productieomgeving bereikbaar: Geen probleem, onze onderzoeken kunnen zowel op afstand als op je eigen locatie worden uitgevoerd.

Waarmerk of geen waarmerk

De nadruk voor de Nederlandse overheid is komen te liggen op het toepassen danwel uitleggen in hoeverre aan de richtlijnen wordt voldaan. Als wordt voldaan is een certificering via het Waarmerk drempelvrij.nl een optie.

Overheid én bedrijfsleven

De richtlijnen voor toegankelijkheid gaan stuk voor stuk over kwaliteit van websites. Deze zijn er zeker niet exclusief voor overheid. Toegankelijkheid is voor elk bedrijf met een website interessant. Wij leveren onze diensten ook aan veel grote bedrijven en instellingen zoals banken, verzekeraars, openbaarvervoerbedrijven en webwinkels.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Audits
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn