Zo maken we de digitale zorgomgeving voor iedereen toegankelijk

Case​

Straks krijgt iedereen een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). Een PGO is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. MedMij is de organisatie die voor die PGO’s de eisen heeft opgesteld via een afsprakenstelsel. 'Toegankelijkheid' is in dit afsprakenstelsel helaas niet opgenomen. Maar deze websites en apps zijn wel heel belangrijk voor mensen met een (visuele) beperking. Daarom wil Stichting Accessibility een toolkit ontwikkelen genaamd ‘Samen snel aan de slag’. Hierin zitten praktische tips voor awareness, ondersteuning en borging voor en mét stakeholders uit de zorg.

Gegevens

websites en apps uit de zorg zijn nog onvoldoende toegankelijk
6.000
het jaar waarin de toolkit werd ontwikkeld
2020

Doel

De reden dat MedMij 'toegankelijkheid' niet wil opnemen in het afsprakenmstelsel is omdat ze bang zijn "dat deze eis leveranciers misschien zal afschrikken”. Dat betekent dat we dus zelf achter die leveranciers en bouwers aan moeten, als we willen dat gebruikers met een beperking straks hun PGO kunnen gebruiken. Dankzij het project Zorg 3 - Toolkit helpen we leveranciers hiermee. Op die manier kunnen we de toegankelijkheid van patiëntenportalen en PGO’s vergroten. De toegevoegde waarde voor mensen met een beperking is dat zij met een toegankelijk patiëntenportaal en een toegankelijke persoonlijke gezondheid omgeving zelf de regie kunnen voeren over hun eigen zorgsituatie.

Vertrekpunt

Op dit moment zijn er ruim 6.000 websites, apps en patiëntenportalen die onvoldoende toegankelijk zijn. Uit de gesprekken met stakeholders blijkt dat de zorgsector zelf niet weet hoe ze digitale toegankelijkheid wél kunnen organiseren. En ze hebben geen of onvoldoende middelen, kennis en expertise om dit op te pakken. Omdat dit jaar wordt gebouwd aan de PGO’s en de aansluiting op de patiëntenportalen is het belangrijk om nu actie te ondernemen. Uit ervaring weten we namelijk dat het achteraf toegankelijk maken van software, websites en applicaties vele malen duurder is. Daardoor gebeurt dit meestal niet. Dat betekent dat mensen met een (visuele) beperking de komende jaren niet zelfstandig mee zullen kunnen doen.

Uitdagingen

Voor het ontwikkelen van de toolkit zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van toegankelijkheidexperts. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat we hun inzet kunnen garanderen. Op dit vlak verwachten wij geen moeilijkheden maar het kan een risico zijn. Een andere uitdaging is dat we afhankelijk zijn van de bereidheid om deel te nemen vaan de PGO-leveranciers. Het zou kunnen dat zij de boot afhouden. Op dit moment staan we in goed contact met twee potentiële PGO-leveranciers. Daarnaast voeren we overleg met NvZ en MedMij.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds.

Oplossing

De toolkit ‘Samen snel aan de slag’ bevat praktische tips voor awareness, ondersteuning en borging voor en mét stakeholders uit de zorg. De toolkit bestaat uit

  1. Een kant en klare workshop en awareness sessie ter inspiratie voor zorgorganisaties en ICT-leveranciers;
  2. Een Handboek Digitale Toegankelijkheid voor developers van PGO's en Patiëntenportalen. (online en gedrukte versie) voor ziekenhuizen, leveranciers en zorgverzekeraars met informatie, quick wins en concrete voorbeelden en aanwijzingen voor het maken een toegankelijke website, app of voor het aanpassen van de toegankelijkheid van hun patiëntenportaal i.s.m. een ziekenhuizen die gekoppeld zijn aan leveranciers van patiëntenportalen.

Handboek digitale toegankelijkheid developers

Accessibility heeft het Handboek Digitale Toegankelijkheid ontwikkeld speciaal voor developers van PGO’s of patiëntenportalen. Dit handboek biedt developers kant en klare oplossingen om websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken. Het team van stichting Accessibility legt de belangrijkste richtlijnen uit voor toegankelijkheid en geeft ook praktische handvatten waarmee developers zelf kunnen checken of wat zij maken ook toegankelijk is voor de meer dan 4 miljoen mensen met een visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperking. En met het toepassen van deze richtlijnen wordt een PGO of patiëntenportaal uiteindelijk ook toegankelijker voor alle gebruikers!

Download hier het handboek

Tags

  • Bartiméus Fonds
  • leveranciers
  • MedMij
  • Patiënten
  • PGO
  • software ontwikkeling
  • techniek
  • Zorg

Een inclusieve samenleving waarin mensen met een (visuele) beperking gelijkwaardig kunnen meedoen. Dat is ons streven. Dit project levert daar een belangrijke bijdrage aan. 

Bartiméus Fonds

Contact

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wil je advies, een training volgen of een audit?  
Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Anouk Butterlin

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.