Verbetering van digitale toegankelijkheid in de zorg is hard nodig

Case​

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. Dit bleek uit het onderzoek dat stichting Accessibility uitvoerde in samenwerking met het Bartiméus Fonds. Het onderzoek droeg de naam Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg. De resultaten logen er niet om: uit technisch onderzoek bleek dat geen énkele website volledig toegankelijk is, kwalitatief onderzoek liet zien dat digitale toegankelijkheid voor het merendeel van de zorgverleners nog onbekend is.

Gegevens

websites werden gemonitord
8600
aanbieden rapport aan het ministerie van VWS
2017
Webrichtlijnen worden verplicht onderdeel binnen de zorg
2018

Doel

Digitale toegankelijkheid is een mensenrecht, maar in de zorg zijn er nog teveel obstakels voor mensen met een functiebeperking. Terwijl juist deze groep regelmatig een beroep moet doen op de gezondheidszorg. Met het onderzoek Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg wil stichting Accessibility de problemen in kaart brengen en bijdragen aan oplossingen hiervoor. Met als uiteindelijke doel een inclusieve digitale maatschappij - ook in de zorgsector. 

Vertrekpunt

Van patiënten in de zorg wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Maar is dat wel realistisch, als patiënten met een functiebeperking tal van obstakels tegenkomen? Zo zijn er websites van zorgaanbieders die enkel met een muis kunnen worden bediend. Dit vormt een grote drempel voor met name blinden en slechtzienden. Een ander struikelblok is de afwezigheid van ondertiteling bij video’s voor mensen met een auditieve beperking. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken. Tijd dus voor verandering.

Uitdagingen

Van overheidswege groeit de druk om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de Zorg. 

Oplossing

Accessibility heeft de resultaten van het onderzoek met de betrokkenen en diverse stakeholders gedeeld. Hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgorganisaties direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. En dat kan fasegewijs en door digitale toegankelijkheid mee te nemen vanaf het begin van de ontwikkeling van de online omgeving.

En nu..

Accessibility werkt als expertisecentrum met veel partijen in de sector samen aan een stappenplan voor de verbetering van digitale toegankelijkheid. Met een gezamenlijk belang: zorgdragen voor een inclusieve maatschappij ook op het gebied van digitale toegankelijkheid, zodat iedereen zoveel als mogelijk mee kan doen en eigen regie kan voeren. Een direct en zeer hoopvol stemmend resultaat vanuit het onderzoek van Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg is dat de toegankelijkheidsstandaarden verplicht zijn geworden. 

Download

Tags

  • Ministerie van VWS
  • Onderzoek
  • overheid
  • Wetgeving
  • Zorg
  • Zorg Monitor 2

Websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen.

Erik Gerritsen secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Portret Erik Gerritsen, VWS
Laptop van bovenaf met stethoscoop ernaast

Contact

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wil je advies, een training volgen of een audit?  
Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Brian Bors

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.