Overzicht Uitbreiding WCAG 2.2

WCAG Web Content Accessibility Guidlines, geeft met een set van regels aan hoe het web toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Omdat het web steeds veranderd, veranderen de regels mee. Op stapel staat de WCAG update van 2.1 naar 2.2. Wat zijn de nieuwe succescriteria? In dit artikel proberen we hier meer duidelijkheid over te geven.

Een overzicht van de criteria

WCAG is opgebouwd uit principes, richtlijnen en succescriteria. Hier verandert niets aan. Er zijn succescriteria toegevoegd en één is van niveau aangepast. Twee van de aangepast criteria vallen onder Richtlijn 2.4 Navigeerbaar. Dat betekent dat gebruikers voldoende manieren geboden wordt om te navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden. Zowel het aangepaste criterium 2.4.7 als het nieuwe criterium 2.4.11 vallen onder deze richtlijn.

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar is aangepast.

Dit succescriterium wordt van niveau AA naar niveau A verplaatst. Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord kan worden bediend, heeft een status waarbij de focusindicator van het toetsenbord zichtbaar is. Dit is belangrijk voor een gebruiker om te herkennen waar je bent op de pagina.

2.4.11 Focus verschijning (minimum) (AA)

Focus Appearance (Minimum)

Dit succescriterium vereist dat focusindicatoren duidelijk te onderscheiden zijn wanneer ze actief zijn. Wanneer je zelf een focusindicator ontwerpt moet deze voldoen aan een paar eisen. Er zijn bijvoorbeeld eisen aan de minimale oppervlakte, de dikte van de randen en het contrastverschil tussen kleuren bij wel of geen focus. Daarnaast mag de zichtbare focus niet verborgen worden, of overlappen met andere inhoud op het scherm.

De focusindicator heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 tussen de gefocuste element en de achtergrond.De focusindicator heeft een contrastverhouding van minimaal 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren;

Wanneer componenten van de gebruikersinterface toetsenbordfocus krijgen, moet het voldoen aan de volgende eisen:

 • Het element in focus is niet verborgen; en
 • Het focusindicatiegebied heeft een omtrek van minimaal 1 pixel dik; of
 • Heeft een vorm die ten minste een lijn of vlak van 4 pixels groot is;

Een paar tips:

 • Het klinkt misschien eenvoudig maar een dikke zwarte rand rond een gefocust element zal voldoende zijn. Tenzij uw website natuurlijk een erg donkere achtergrondkleur heeft, gebruik dan het contrast andersom (witte rand zwarte achtergrond).
 • Pas de achtergrondkleur van het hele element aan wanneer het de focus krijgt.
 • Als je twijfelt over de zichtbaarheid van de focus is het vaker onvoldoende.

2.4.13 Pagina einde navigatie (A)

Page break Navigation (A)

Onderdelen die een einde van de pagina aangeven moeten toegankelijk zijn en onveranderd blijven op dezelfde plaats op de pagina. Het gaat hierbij om pagina’s in digitale documenten, geen webpagina’s. Dit geeft een gebruiker de zekerheid te weten waar pagina's beginnen en eindigen. Ook wanneer de pagina een andere opmaak heeft, zoals liggend en staande pagina’s.

Voor web-inhoud met ankers voor pagina-einde is een mechanisme beschikbaar om naar elk anker te navigeren.

2.5.7 Slepende beweging (AA)

Dragging Movements (AA)

Dit succescriterium is met name bedoeld voor gebruikers met een motorische beperking. Het criterium houdt in dat slepen en neerzetten van een element niet de enige manier is waarop een bepaalde actie kan worden uitgevoerd.

Alle functionaliteit die een slepende beweging gebruikt voor bediening kan worden bereikt door een enkele aanwijzer zonder te slepen, tenzij slepen essentieel is.

Als voorbeeld kun je denken aan een vraagstelling waarbij je de antwoorden op de juiste volgorde moet zetten of naar het specifiek vak moet slepen. Muisklik – vasthouden en slepen naar het juiste vak en muis loslaten. De slepende beweging moet ook met een enkele klik uitgevoerd kunnen worden.

2.5.8 Aanwijs gebied (AA)

Target Size (Minimum) (AA)

In dit succescriterium wordt een minimale afstand tussen interactieve elementen verwacht, zodat een gebruiker niet per ongeluk op een verkeerd element klikt. Het succescriterium is een verbetering van 2.5.5 Doelgrootte. Dat is een WCAG 2.1 criterium op niveau AAA.

Klikbare elementen hebben een oppervlakte van ten minste 24 bij 24 CSS-pixels, behalve wanneer:

 • De afstand met de doeloffset is ten minste 24 CSS-pixels is voor elk aangrenzend doel;
 • Inline: het doel bevindt zich in een zin of tekstblok;
 • Essentieel: Een bepaalde presentatie van het doel is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Opmerking:
Doelen die het mogelijk maken om waarden ruimtelijk te selecteren op basis van positie binnen het doel, worden als één doel beschouwd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld schuifregelaars met gedetailleerde waarden, kleurkiezers die een kleurverloop weergeven of bewerkbare gebieden waar u de cursor plaatst.

Bekijk ook het huidige criterium 2.5.5 AAA.

3.2.6 Consistente ondersteuning (A)

Consistent Help (A)

Wanneer op de website of app een helpfunctie, zoals een contactpagina of FAQ, beschikbaar is, moet de link of informatie ernaar op iedere pagina op dezelfde locatie staan, zowel visueel op de pagina als in de code.

Voor elke webpagina binnen een reeks webpagina's die een of meer van de volgende manieren biedt om hulp te vinden, is toegang tot ten minste één vorm van hulp opgenomen in dezelfde relatieve volgorde op elke pagina:

 • Menselijke contactgegevens;
 • Menselijk contactmechanisme;
 • Zelfhulp optie;
 • Een volledig geautomatiseerd contactmechanisme.

Opmerking:
Toegang tot hulpmechanismen kan direct op de pagina worden geboden, of kan worden geboden via een directe link naar een andere pagina die de informatie bevat.

3.2.7 Visuele bedieningselementen (AA)

Visible Controls (AA)

De bedieningselementen om een proces te voltooien, zoals bijvoorbeeld knoppen, moeten duidelijk zichtbaar zijn. Dit helpt gebruikers met het uitvoeren van een taak, zoals het bestellen van een product of dienst.
Bijvoorbeeld: een betaalknop mag niet alleen zichtbaar zijn wanneer de cursor er over gaat (hover).

Een paar voorbeelden:

 • In een webeditor wordt, zodra een pagina is geopend voor bewerking, op alle mogelijke locaties voor bewerking een potloodpictogram weergegeven;
 • In een webeditor zijn de mogelijke locaties voor bewerking verborgen totdat een gebruiker eroverheen hovert, dit kan in de instellingen worden gewijzigd zodat de pictogrammen standaard allemaal worden weergegeven.
 • Bij het schrijven van een e-mail worden de bedieningselementen die nodig zijn om de e-mail weg te gooien of door te sturen, verborgen wanneer de muisaanwijzer op de pagina is, maar blijven ze visueel boven aan het e-mailscherm staan.

Waar de ontvangst van de aanwijzer of de focus van het toetsenbord ervoor zorgt dat componenten van de gebruikersinterface zichtbaar zijn, is informatie die nodig is om te identificeren dat componenten van de gebruikersinterface beschikbaar zijn zichtbaar, behalve wanneer:

 • De informatie die nodig is om de componenten van de gebruikersinterface te identificeren, is beschikbaar via een equivalente component die zichtbaar is op dezelfde pagina of in een andere stap in een proces van meerdere stappen, zonder dat de muisaanwijzer of het toetsenbord moet worden gefocust;
 • Het component is specifiek bedoeld om de ervaring voor toetsenbordnavigatie te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan skiplinks die nodig zijn voor SC 2.4.1;
 • Er is een mechanisme beschikbaar om de informatie blijvend zichtbaar te maken;
 • Het is essentieel om de informatie te verbergen die nodig is om het onderdeel te identificeren.

3.3.7 Toegankelijke authenticatie (A)

Accessible Authentication (A)

Dit criterium verwacht dat een gebruiker eenvoudig kan inloggen op websites of apps, zonder ingewikkeld stappen te moeten uitvoeren. Denk hierbij aan het resetten van een wachtwoord met het e-mailadres in plaats van gebruik te maken van verificatiecodes die naar een mobiele telefoon verstuurd worden.

Alternatieven zijn bijvoorbeeld gezichtsscans, vingerafdruk en toegang via pincode alternatieve inlog methodes. Dit zijn slechts een paar alternatieven.

Dit criterium stelt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om authenticatie te gebruiken op een website. Denk hier hierbij aan de functie 'wachtwoord vergeten en het gebruik van een password manager. Daarbij mag de copy paste functionaliteit niet geblokkeerd zijn.

3.3.8 Herhalende invoer (AA)

Redundant Entry (AA)

In een proces met meerdere stappen is het niet toegestaan voor dit succescriterium om meerdere keren naar dezelfde informatie te vragen. Een interactief proces moet niet nog ingewikkelder worden. Bijvoorbeeld een bestelformulier waar een factuuradres en afleveradres moeten worden ingevoerd.

Informatie die eerder is ingevoerd door of aan de gebruiker is verstrekt en die opnieuw moet worden ingevoerd in hetzelfde proces en in dezelfde gebruikerssessie, is ofwel:

 • automatisch ingevuld, of
 • beschikbaar voor de gebruiker om te selecteren.

Behalve wanneer:

 • het opnieuw invoeren van de informatie essentieel is,
 • de informatie nodig is om de veiligheid van de inhoud te waarborgen, of
 • eerder ingevoerde informatie niet meer geldig is.

Wanneer je vragen hebt een specifiek criterium, of wat de impact is dit de uitbreiding heeft op je organisatie neem dan contact met ons op. We leggen het graag uit.

Meer informatie kun je vinden op: https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

Contact

profielfoto Wouter Lenssen

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Wouter Lenssen

CAPTCHA
2 + 1 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier=?' geef je een '6' op. Let op: je moet de rekensom twee keer invullen. Je krijgt een foutmelding na de eerste rekensom, ook als je die correct hebt ingevuld. Dus vul de rekensom twee keer in om het formulier naar ons te kunnen versturen.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.