Wat is nieuw in WCAG 2.2 en waar moet je rekening mee houden?

Nieuws
woord WCAG 2.2 met laptop en logo Accessibility

WCAG, Web Accessibility Content Guidelines, geven met een set van regels aan hoe het web toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Omdat het web steeds verandert, veranderen de regels mee. Op stapel staat de WCAG update van 2.1 naar 2.2. Wat betekent deze update? In dit artikel proberen we hier meer duidelijkheid over te geven.

Digitale toegankelijkheid omvat een brede groep van beperkingen zoals visueel, auditief, cognitief, spraak, psychisch, leer en neurologisch. Dit is een grote en brede groep van mensen met verschillende functiebeperkingen. Het is nooit eenvoudig voor iedereen een goede oplossing te bedenken. Al helemaal niet om daar richtlijnen voor te bedenken. Denk aan bijvoorbeeld combinaties van beperkingen die verschillende gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van de website of app.

De succescriteria geven onderbouwing om digitaal toegankelijke middelen als websites en apps toegankelijk te maken. Met de extra richtlijnen die WCAG 2.2 bevat is vooral gekeken naar de oudere mensen met beperkingen die te maken hebben met ouder worden.

Daarnaast zijn de criteria gericht op gebruikers met cognitieve beperkingen en gebruikers met beperkingen bij het gebruik van mobiele applicaties.

Wat betekent deze update?

WCAG Versie 2.2. is een uitbreiding op de huidige webrichtlijnen WCAG 2.1. Er komen 9 criteria bij en een bestaand criterium wordt aangepast. Als we kijken naar het niveau, komen er 4 op niveau A, 4 op niveau AA en 1 op niveau AAA (die is echter niet meegenomen in dit artikel) bij. Daarnaast verschuift er 1 criterium van niveau AA naar niveau A, SC 2.4.7 Focus zichtbaar.

Voor bestaande onderzoeken betekent WCAG 2.2 niet dat de uitgevoerde onderzoeken niet meer goed zijn. Als we goed kijken naar de impact van de criteria is het niet zo dat huidige websites en apps direct niet meer voldoen. Het is meer een aanscherping van de huidige regels. Een paar voorbeelden zijn:

  • Zorg voor een goede, duidelijk zichtbare focus, ook als deze ontworpen/aangepast is.
  • Maak het klikbare gebied niet te klein.
  • Geef de gebruiker een goede ondersteuning in de vorm van een duidelijk helppagina.
  • Zorg dat de interactie sleep-klik ook met een andere beweging te doen is.

Het criterium toegankelijke authenticatie(3.3.7) valt op. Dit is een richtlijn die gebruikers helpt met inloggen. Het komt erop neer dat een gebruiker veilig moet kunnen inloggen. Dit succescriterium geeft  een richtlijn om het inloggen niet nodeloos complex te maken.

Wat moet je nu doen?

Het is nog niet duidelijk of WCAG 2.2 in de wetgeving wordt opgenomen. Het is wel verstandig alvast rekening te houden met de nieuwe succescriteria. WCAG 2.2 is nog geen standaard maar zal, naar verwachting september 2022, een aanbeveling worden. Deze datum is echter al een paar keer eerder bijgesteld. De versie is nog in concept en de criteria kunnen nog, hooguit op detail, veranderen. Vraag even na bij de leverancier of bij de ontwikkelaars of ze op de hoogte zijn van de komende uitbreiding.

De uitbreiding naar WCAG 2.2 betekent niet dat het huidige onderzoek (getoetst op WCAG 2.1) ongeldig is. We adviseren iedere 3 jaar een toetsing te laten uitvoeren. Het is daarom raadzaam met de leverancier te bekijken of de uitbreiding gevolgen heeft voor de website of app. Een van de belangrijke nieuwe uitbreiding gaat over het inloggen. Hoe werkt dat nu? Stel de leverancier de vraag of het inloggen nog in overeenstemming is met de aankomende richtlijnen. Is dit niet het geval plan dan eventuele aanpassingen in de komende maanden in.
Daarnaast verwachten we dat het criterium Focus Appearance(2.4.11) vaker niet zal voldoen aan de richtlijnen. Let dus op onder andere vorm en kleurcontrast bij het ontwerpen van een focusindicator.

We gaan de komende maanden een webinar voorbereiden waar in we dieper in gaan op de 9 nieuwe criteria van WCAG 2.2. Houdt onze nieuwsbrief in de gaten voor de data.

Over vragen wat de impact van deze uitbreiding op je organisatie is kun je contact opnemen met ons. We gaan graag met je in gesprek.

Wil je verder lezen wat de nieuwe criteria zijn, lees dan even verder in het artikel WCAG 2.2, een overzicht van de nieuwe criteria.

Contact

profielfoto Wouter Lenssen

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Wouter Lenssen

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.