Publicatie conceptversie WCAG 2.2

Nieuws
Screenshot van de WCAG richtlijnen

Op 11 augustus 2020 is door het W3C de conceptversie (working draft) van de Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG 2.2) gepubliceerd. Hieronder geven wij een korte uitleg. 

Waarom deze versie?

WCAG versie 2.2 bevat een aantal nieuwe succescriteria. Deze criteria zijn vooral gericht op de gebruikersbehoeften van mensen met cognitieve problemen of leerproblemen en op gebruikers van mobiele apparaten en e-books.

WCAG 2.2 is een aanvulling op WCAG 2.1 (net zoals WCAG 2.1 dat was op WCAG 2.0) en is daarmee compatibel met de voorgaande versie. Dit betekent dat webpagina's die conformeren aan WCAG 2.2 ook conformeren aan WCAG 2.1.

Wat betekent dit voor organisaties die voldoen aan WCAG 2.1 of hiermee bezig zijn?

Voor organisatie die voldoen aan WCAG 2.1 of hiermee bezig zijn verandert er op dit moment niets. WCAG 2.1 blijft nog de standaard en daardoor behouden alle WCAG 2.1 onderzoeken en toegankelijkheidsverklaringen hun waarde. Wij blijven ook onderzoek op 2.1 uitvoeren.

W3C vraagt feedback

Net zoals bij de eerdere versies kan iedereen op deze conceptversie feedback geven. Dit kan tot 18 september 2020 via GitHub of per e-mail. Ook wij als Stichting Accessibility zullen ons steentje bijdragen en feedback leveren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de WCAG 2.2 versie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond zijn en de status ‘aanbevolen’ krijgen. 

In een volgend artikel gaan wij dieper op de nieuwe criteria in. Ook gaan wij - net als bij de ontwikkeling van WCAG 2.1 - update middagen en webinars over WCAG 2.2 te organiseren. Houd hiervoor onze social media en website in de gaten.

Tag

  • WCAG-richtlijnen

Contact

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Brian Bors