Van Bewustwording tot Praktijk: Digitale Toegankelijkheid bij de Haagse Hogeschool

Nieuws
Studenten zitten in een hoorcollegezaal te luisteren naar een spreker

In Nederland heeft één op de 5 mensen een beperking, wat de noodzaak benadrukt van digitale toegankelijkheid in de maatschappij. Maar in hoeverre bereidt het onderwijs studenten voor op een wereld waarin inclusiviteit steeds crucialer wordt? Stichting Accessibility ondersteunt de Haagse Hogeschool bij het integreren van digitale toegankelijkheid in het lesprogramma. Projectleider van Accessibility Arja Boer: “Op scholen en universiteiten moeten studenten bekend raken met digitale toegankelijkheid, zodat ze goed voorbereid de arbeidsmarkt betreden."

Arja Boer: “De samenleving digitaliseert en hiermee groeit ook de  behoefte aan specialisten in digitale toegankelijkheid. Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het integreren van toegankelijkheid in het curriculum, bieden wij allerlei modules aan. Hier kunnen we, in samenwerking met de docenten, een programma op maat van maken.” Met de Haagse Hogeschool is al een aantal jaar een dergelijke samenwerking. Studenten volgen o.a. gastcolleges, e-learnings en ervaringsworkshops.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Docent Margriet Dijkstra van Haagse Hogescholen benadrukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van opleidingen: "We willen dat onze studenten in staat zijn een toegankelijke webapplicatie te ontwikkelen”. Haar collega Brigitte Derks vult aan: "Studenten moeten beseffen dat voor sommige mensen meer moeite moet worden gedaan om een webapplicatie te volgen, met name voor mensen met een visuele beperking."

Margriet hoopt dat studenten toegankelijkheid als vanzelfsprekend gaan beschouwen: "De ultieme missie is dat de studenten straks automatisch zorgen dat hun ontwerpen en bouwwerken echt toegankelijk zijn."

Samenwerking 

De samenwerking met Stichting Accessibility wordt als waardevol ervaren. Brigitte: "Stichting Accessibility brengt expertise en ervaringsdeskundigen. Ze bieden hoorcolleges en workshops die onze studenten bewust maken van toegankelijkheid." De samenwerking is niet beperkt tot alleen voorlichting. Brigitte benadrukt dat er ook stageplekken en opdrachten beschikbaar zijn voor de studenten, waardoor de samenwerking divers is en verder gaat dan alleen theoretische kennis.

“Het opent je ogen” 

Studenten vinden de colleges en informatie waardevol. Student Lara: "Mijn ogen zijn geopend naar mensen met een beperking toe en hoe het terugkomt in mijn werk. Een website ontwikkelen die vriendelijk en niet discriminerend is naar mensen met een beperking, wordt een eis voor mij." Haar medestudent Sanjay vult aan: "Het is interessant om te zien hoe wij mensen met een beperking kunnen helpen om normaal te kunnen blijven leven. Het dagelijks leven kan voor hen veel uitdagender zijn, en het is aan ons om bij te dragen aan een inclusieve samenleving."

Samengevat 

De Haagse Hogeschool zet concrete stappen om digitale toegankelijkheid te integreren in het onderwijs. De betrokkenheid van docenten, de samenwerking met Stichting Accessibility en de bewustwording bij studenten dragen bij aan een inclusieve leeromgeving waarin digitale toegankelijkheid als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Zo bereidt de Haagse Hogeschool haar studenten voor op een maatschappij waarin iedereen kan deelnemen, ongeacht hun beperking.
 

Contact

Portret Arja Boer

Ook op jouw school lesgeven over toegankelijkheid?

Neem gerust contact op met Arja Boer

Arja Boer

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.