Bedrijven worden verplicht om toegankelijke producten en diensten te hebben

Kennis
Een vlag met het Europa sterrenlogo erop en de tekst European Accessibility Act

Weet jij hoe iemand door je website scrolt zonder muis? Of hoe bezoekers met een visuele beperking gebruik maken van jouw website of app? Een toegankelijke website maakt dat bezoekers met een beperking zelfstandig gebruik kunnen maken van die website. Dat kan zijn met hulpsoftware of toetsenbordbediening. Aan welke eisen websites moeten voldoen om toegankelijk te zijn is opgenomen in de WCAG. En vanaf 2025 moeten naast de overheid ook bedrijven hieraan gaan voldoen.

Vanaf 28 juni 2025 treedt de European Accessibility Act (EAA) in werking. Het doel van deze Europese toegankelijkheidswet is om obstakels weg te nemen die mensen met een beperking belemmeren om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Er zijn in Nederland meer dan 2,5 miljoen mensen met een visuele, auditieve, motorische of psychische beperking. Dat zijn 2,5 miljoen mensen die nu vaak geen of moeizaam gebruik kunnen maken van webshops, apps of digitale producten.

Toegankelijke producten en diensten

 

De EAA heeft tot doel om de toegankelijkheid van producten en diensten te verbeteren voor mensen met een beperking en is van toepassing op de volgende producten en diensten:

 • Zelfbedieningsterminals, bv. ticket- en incheckautomaten;
 • Geldautomaten en andere betaalterminals;
 • Computers en besturingssystemen;
 • Eindproducten en diensten voor toegang tot audiovisuele mediadiensten
 • Bankdiensten;
 • E-books en E-readers;
 • E-handelsdiensten;
 • Elementen van lucht-, bus-, spoor- en watervervoer voor passagiersvervoer. Bijvoorbeeld realtime reisinformatie.

Producenten, distributeurs, importeurs en aanbieders van deze producten en diensten aan consumenten zullen in veel gevallen moeten voldoen aan de EAA.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen producten en diensten. Gebruik je als ondernemer al voor 28 juni 2025 één van de bovenstaande producten, dan kun je die blijven gebruiken tot het einde levensduur (maximaal 20 jaar). Ben je een leverancier of distributeur van één van deze producten? Dan mag je na 28 juni 2025 geen ontoegankelijke versies van het product meer verkopen.

Lever je één van de bovenstaande diensten, dan moet deze vanaf 28 juni 2025 toegankelijk worden aangeboden volgens de voorschriften van de EAA.

Er zijn uitzonderingen: bedrijven die bovengenoemde diensten leveren en minder dan 10 medewerkers of een omzet van minder dan 2 miljoen euro per jaar hebben hoeven niet aan de EAA te voldoen.

Op dit moment wordt de EAA door de Nederlandse overheid omgezet in nationale wetgeving via een implementatiewet. In de praktijk betekent dit dat deze Europese richtlijn in delen wordt ondergebracht in 7 reeds bestaande Nederlandse wetten, zoals de Warenwet, Wet op het financieel toezicht, Telecommunicatiewet.

 

Gevolgen voor bedrijven

De belangrijkste gevolgen van de European Accessibility Act voor bedrijven die bovengenoemde producten en/of diensten leveren op een rij:

 1. Verplichte toegankelijkheidsnormen

Bedrijven moeten specifieke toegankelijkheidsnormen naleven voor de bovengenoemde producten en diensten. Dit kan bijvoorbeeld technische aanpassingen vereisen aan producten, zoals: aangepaste interfaces, brailleondersteuning, tekst-naar-spraakfunctionaliteit en andere toegankelijkheidsfuncties. De toegankelijkheid van de bovengenoemde producten en diensten van bedrijven zal op AA-niveau moeten voldoen aan de 4 principes van de WCAG-richtlijn.

2. Toegankelijke gebouwen

Wanneer deze producten en diensten op locatie worden geleverd (bijvoorbeeld: winkel, bank), dan moet de locatie ook toegankelijk zijn en voldoen aan het Bouwbesluit. Dit betekent dat je locatie moet voldoen aan de eisen van een toegankelijke entree, wachtruimte, toiletten en routegeleiding in het gebouw, etcetera.

3. Gelijke kansen

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking zonder discriminatie op gelijke voet kunnen deelnemen aan het gebruik van hun producten en diensten. Bedrijven moeten rekening houden met de behoeften en vereisten van mensen met verschillende soorten beperkingen.

4. Productinformatie en communicatie

Bedrijven moeten toegankelijke informatie verstrekken over de eigenschappen en functionaliteiten van hun producten en diensten, zodat mensen met een beperking weloverwogen keuzes kunnen maken.

5. Klachtenprocedures

Er moeten eenvoudige en effectieve klachtenprocedures worden opgezet, zodat mensen met een beperking eventuele problemen kunnen melden en oplossingen kunnen zoeken.

Naast dat de producten zelf bruikbaar moeten zijn voor mensen met verschillende soorten beperkingen, geldt dit ook voor ondersteunende (online) diensten, gebruiksaanwijzingen (of alle alternatieve online verwijzingen hiernaar) en communicatie.

 

Bied alternatief

In de praktijk betekent dit dat er altijd een alternatief moet worden geboden voor bepaalde functies of onderdelen van een product of dienst. Hieronder 2 voorbeelden om dit te verduidelijken.

Voorbeeld 1: een e-reader kan niet alleen met een touchscreen wordt uitgevoerd, er zal een knop met onderliggende functionaliteiten nodig zijn om mensen met een motorische of visuele beperking van het product gebruik te kunnen laten maken.

Voorbeeld 2: een gebruiksaanwijzing kan niet alleen op papier worden aangeleverd, omdat deze voor mensen met een visuele beperking mogelijk niet bruikbaar is. Een oplossing kan zijn om de handleiding via een (toegankelijke) website/pagina te publiceren zodat deze kan worden voorgelezen door een screenreader.

Conclusie

De conclusie is dat websites, -shops en/of apps van bedrijven die aan deze producten en diensten zijn gekoppeld toegankelijk moeten zijn. Dit moet daarnaast zichtbaar worden gemaakt door op de betreffende website een conformiteitsverklaring te publiceren, waarin je laat zien dat je voldoet aan de eisen uit de EAA.

 

De voordelen van toegankelijkheid voor bedrijven zelf

Je kunt vandaag al starten met het toegankelijk maken van je product, dienst of website. Je bent daarmee voorbereid op de nieuwe wetgeving, maar er zijn nog meer voordelen. Zo zijn de voordelen van het toegankelijk maken van je website:

 • Vergroten van je potentiële doelgroep met meer dan 2,5 miljoen personen.
 • Een toegankelijke website geeft een betere structuur waardoor jouw website of product beter gevonden wordt door zoekmachines (SEO).
 • Een onderscheidend profiel en beter imago van jouw bedrijf in de markt.

Ben je van plan binnen afzienbare tijd de gehele website/app te vernieuwen? Zorg dan dat je toegankelijkheid opneemt in je definition of done. Onze adviseurs maken graag met jou een plan van aanpak om vanaf de start toegankelijkheid te borgen. Zij kunnen je ook ondersteunen bij gesprekken met de leveranciers van je digitale producten.

 

Wat kun je vandaag al doen?

Is het vernieuwen van je website voorlopig niet aan de orde, maar wil je vandaag aan de slag met de toegankelijkheid van je product, website of app? Dat kan!

* Publicatie update 23-10-2023

Contact

Portret Jan Jaap Slobbe

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Jan Jaap Slobbe