Hoe wij helpen - Maatschappelijke projecten

Accessibility werkt dagelijks aan een meer toegankelijke samenleving. Hier leveren we een belangrijke bijdrage aan door op nationaal en internationaal niveau de status van toegankelijkheid inzichtelijk te maken én samen met andere maatschappelijke organisaties te werken aan oplossingen. 

Zo helpen wij de maatschappij:

  • Landelijke brancheonderzoeken
  • Standaarden voor toegankelijkheid

  • Europese wetgeving

  • Wetenschappelijk onderzoek

  • Onderwijsvernieuwing

  • Expertise voor ledenorganisaties

Landelijke brancheonderzoeken geven inzicht

Wij voeren regelmatig grootschalige brancheonderzoeken (monitors) uit waarmee we inzicht geven in hoe het branche breed met de toegankelijkheid is gesteld. Zo schudden we deze branches wakker en tegelijkertijd bieden we hulp aan organisaties om de toegankelijkheid te verbeteren met o.a. toolkits, workshops en awarenessessies. Lees hier meer over de brancheonderzoeken die we eerder gedaan hebben:

Standaarden voor toegankelijkheid

Wanneer is iets toegankelijk en wanneer niet? Deze beoordeling is vaak maatwerk. Maar om een bepaald niveau van toegankelijkheid voor alle groepen mensen te borgen, is het goed om concrete afspraken te maken op nationaal en internationaal. Accessibility werkt actief mee aan het vastleggen en verbeteren van deze standaarden van toegankelijkheid, o.a. door het toevoegen van vereisten voor mensen met een visuele beperking aan de ITS-standaard, en het vertalen van de WCAG-standaard naar een erkende Nederlandse versie.

Meewerken aan Europese wetgeving

Digitale toegankelijkheid is een internationale aangelegenheid. Toegankelijkheid houdt niet op bij de grens en Europese regelgeving is leidend, ook voor organisaties in Nederland. Accessibility is nauw betrokken bij een groot aantal Europese projecten op het gebied van regelgeving en toetsing van toegankelijkheid, o.a. bij de totstandkoming van Europese wetgeving voor digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoe kunnen organisaties toegankelijkheid het beste implementeren. Dit soort onderzoeksvraagstukken zijn nieuw en complex en daar is nog geen passend antwoord op. Daarom investeren wij in goed onderzoek zodat niet alleen 1 organisatie profiteert maar we de maatschappij als geheel verder helpen. Onze collega Eric Velleman is o.a. lector aan de HAN University of Applied Sciences.

Onderwijsvernieuwing

Wanneer we allemaal toegankelijk ontwerpen vanaf het begin, zijn aanpassingen achteraf niet meer nodig. Belangrijke groepen zijn de developers, designers, ux-es, architecten en bouwers van de toekomst. Om dit te realiseren werken we nauw samen met diverse hogescholen en universiteiten zodat zij hun curriculum vernieuwen en toegankelijkheid de nieuwe normaal wordt. Zo loopt sinds 2019 loopt het project “Inclusief design begint op school”.  Inmiddels zijn zo’n 20 hogescholen en universiteiten aangehaakt.

Expertise voor ledenorganisaties

Om ervoor te zorgen dat steeds meer bedrijven aan de slag gaan met toegankelijkheid, werken we veel samen ledenorganisaties. Als een olievlek verspreiden we zo onze kennis en tools onder de leden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van bewustwordingssessies of het inbrengen van onze kennis over toegankelijkheid in een project. Zo werkten we recent mee aan het programma MKB Toegankelijk, en bouwden we aan de website ismijnsitetoegankelijk.nl.

Onze partners

Contact

Portret Arja Boer

Arja Boer