Inauguratie Eric Velleman als professor Inclusive Digital Design and Engineering

Nieuws
Erik Velleman wordt geïnstalleerd als professor

Namens het hele team van Accessibility willen we onze collega Eric Velleman feliciteren met zijn nieuwe positie als lector Inclusive Digital Design & Engineering (ISS&E) op de HAN University of Applied Sciences. Afgelopen woensdag, 25 mei 2022, heeft Eric de functie officieel mogen aanvaarden en presenteerde hij zijn inaugurale rede. 

De inauguratie werd ingeleid door Astrid Hoge, directeur van de Academie IT en Mediadesign van de HAN. Ze benadrukte dat het lectoraat en de samenwerking met Bartiméus goed aansluiten bij de academie. “We leiden onze studenten op om toekomstige producten en diensten zo vorm te geven of te ontwikkelen dat ze voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving toegankelijk zijn."

Wettelijke verplichting

In de inaugurele rede van Eric lag de nadruk op het feit dat digitale toegankelijkheid voor iedereen, inclusief mensen met een beperking, niet alleen een kwestie is van sociale verantwoordelijkheid, maar ook een wettelijk verankerd recht en verplichting is voor producten en diensten.

Bewustwording en competentie op het gebied van inclusief digitaal ontwerp en engineering zou een vast onderdeel moeten zijn van het Nederlands onderwijs en professionele, speciaal als ze met ontwerp of engineering zullen werken of met productie van producten en diensten.

Eric bevestigde dat er nog heel veel te winnen is als het gaat om het verankeren van inclusie in het werk van de toekomstige generatie professionals. Nieuwe media, technologische applicaties en innovaties moeten vanaf het begin toegankelijk zijn. Daarnaast moet bij ieder ontwerp gebruikers met een beperking vanaf het begin betrokken worden.

Visie komende jaren

In de komende jaren zal de focus binnen het lectoraat liggen op meer bewustwording en ondersteuning, en het bouwen van een uitgebreid netwerk waarin samen gewerkt kan worden aan nieuwe media en technologie die meer inclusief, divers, gelijkwaardig en toegankelijk zal zijn. Voor meer informatie over de doelstellingen van het nieuwe lectoraat voor de komende jaren zie de website van de HAN.

De inaugurele rede van Eric Velleman als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

‘Accessibility Agents and the future of Inclusive Digital Design and Engineering' (pdf)


Voor vragen over inclusief digitaal ontwerp en het erbij betrekken van mensen met een beperking kun je een email sturen naar info@accessibility.nl