Website gemeente buitengewoon snel WCAG-proof dankzij gezamenlijke aanpak

Nieuws
je ziet een deel van een stemformulier met drie vierkantjes erop en in een van de vierkantjes staat een rood vinkje

Bij het testen van de website mijnstembureau-beuningen.nl op digitale toegankelijkheid kwamen er verschillende aandachtspunten naar voren. Toch scoorde de website amper twee maanden later het maximale aantal van 50 punten voor toegankelijkheid en behaalde daarmee een A-status. Dit betekent dat de website 100% digitaal toegankelijk is volgens de WCAG-richtlijnen. Een bijzondere prestatie!

Hoewel Accessibility bijna wekelijks onderzoeken voor digitale toegankelijkheid uitvoert, ziet ze niet vaak dat de optimalisatie van een website zo voortvarend en grondig wordt aangepakt. We wilden dan ook graag weten hoe de betrokken partijen dit zo snel gerealiseerd hebben. Een vraaggesprek met opdrachtgever Monique van Balkum, webmaster bij de gemeente Beuningen, Ivar Kanters, allround software ontwikkelaar en eigenaar partners 4 IT én Brian Bors, Accessibility Expert bij Stichting Accessibility.

Wat was de aanleiding om de website te laten testen?

Monique: “De wet schrijft voor dat websites van gemeenten toegankelijk moeten zijn. De gemeente Beuningen vindt dat zelf natuurlijk ook belangrijk. Op de website beuningen.nl is te lezen hoe zij daar vorm aan geven. Mijnstembureau-beuningen.nl is geen gewone website, maar een softwareapplicatie met een online uiting”.

Hoe was jullie kennis op het gebied van digitale toegankelijkheid?

Ivar: “Wij zijn er als bureau dagelijks mee bezig. Toch verbaast het ons dat er bij elke hertest weer nieuwe punten naar voren komen. Vaak gaat het om kleine aanpassingen die gedaan zijn, bijvoorbeeld het toevoegen van afbeeldingen. Daarom vinden we het niet erg om een website regelmatig te hertesten. De website wordt er alleen maar beter van en daar gaat het uiteindelijk om”. Monique: “Ik ben bekend met de richtlijnen en weet bijvoorbeeld dat je voor oudere doelgroepen meer ruimte moet vrijlaten rondom aanklikvelden”.

Hoe kwam je bij Stichting Accessibility terecht?

Monique: “Ik heb eerst de functioneel beheerder van de gemeente Beuningen benaderd. Zij gaf aan onvoldoende tijd te hebben om dit project op te pakken en verwees mij door naar Partners 4 IT. Dat bleek een gouden tip. Via hen kwam ik ook bij Stichting Accessibility terecht”. Stichting Accessibility heeft de website door middel van een digitale audit onderzocht op toegankelijkheid volgens de WCAG-richtlijnen. Daardoor wisten wij wat ons te doen stond om de website nog beter digitaal toegankelijk te maken.

Welke aandachtspunten kwamen bij de eerste test naar voren?

Brian: “Er zijn 50 objectief meetbare Success Criteria (SC) waar we de web applicatie op beoordelen. Mijnstembureau-beuningen.nl had slechts bij drie van de 50 van deze criteria een bevinding (type probleem). Bovendien waren het nooit meer dan twee bevindingen per criterium. Dat is een zeer goede score voor een initiële test. Om een idee te geven: binnen een SC treffen we soms wel 20 verschillende soorten bevindingen aan waarvan een (groot) deel vaak ook nog eens op meerdere plekken binnen een website voorkomt. Het feit dat het zo’n kleine website was met beperkte content en weinig ingewikkelde systemen hielp absoluut mee, maar zelfs dat meegerekend is het een mooie score”.

Hoe verliep de samenwerking met partners 4 IT voor het toegankelijk maken van de website op basis van het onderzoek door Accessibility?

Monique: “Het is fijn om een ervaren partner te hebben die meedenkt en meewerkt. Vanuit de gemeente is de samenwerking met een softwarebedrijf onmisbaar, de kennis is er al. Alle aandachtspunten waren van technische aard. Dat hebben ze goed opgepakt, want alle punten zijn opgelost”.

Wat zijn de belangrijkste punten die zijn aangepast naar aanleiding van het onderzoek door Accessibility?

Brian: “Het meest storende punt was de vermelding van een telefoonnummer (14 024) dat zonder verdere context opgelezen werd voor screenreader gebruikers. Voor het nummer stond een icoon dat ziende gebruikers duidelijk maakte dat het om een telefoonnummer ging, maar dat icoon had géén goed tekst alternatief. Voor sommige gebruikers zou dat verwarrend kunnen zijn. Andere gevonden punten waren bijvoorbeeld een kop in het hoofdmenu die door de voorleessoftware niet aangekondigd werd als kop en een tabbladen interface waarbij de voorleessoftware eerst alle tabbladen rechts van het gekozen tabblad ging oplezen voordat deze uitkwam bij de het specifieke tabblad waar de gebruiker voor gekozen had. Beide punten zijn zeer klein in vergelijking met problemen die we doorgaans tegenkomen.

Hoe hebben jullie dit hele traject zo snel kunnen realiseren?

Monique: “Kortgezegd: dankzij de samenwerking met partners 4 IT. Door het onderzoek van Stichting Accessibility wisten we welke punten aangepast moesten worden. Partners 4 IT heeft deze punten vervolgens buitengewoon snel en adequaat opgepakt”. Ivar: “Het voordeel is dat we een klein slagvaardig bedrijf zijn dat vertrouwd is met de gebruikte software. Daardoor hebben we dit project snel kunnen opleveren. Monique: wat ten goede heeft gewerkt is dat we gebruik konden maken van bestaande software en inzage hebben in de toegankelijkheidsonderzoeksresultaten van andere toepassingen. Daardoor was het aantal aandachtspunten al bij de initiële test beperkt.

Ivar: Toch moet je ook als je een bestaande applicatie als basis neemt nog steeds opletten. De kleinste verandering kan al consequenties hebben. Denk aan het aan- of uitzetten van instellingen of het toevoegen van tabbladen”.

Heb je nog een tip voor andere organisaties die met digitale toegankelijkheid aan de slag gaan?

Ivar: “Onze ervaring is dat niet alle softwarebedrijven die op papier aangeven dat ze de WCAG-richtlijnen toepassen dit ook daadwerkelijk doen in de praktijk. Als opdracht gevende partij kun je daar achteraf vaak weinig tegen doen. Daarom is het slim om daar al in de oriënterende fase alert op te zijn. Vraag bijvoorbeeld of ze kunnen aantonen dat ze de WCAG-richtlijnen toepassen bij de websites die ze bouwen”. Monique: “De uitdaging is ook om je website toegankelijk te houden. Een kleine verandering, zoals het plaatsen van een PDF op de website, kan al een belemmering vormen. En er komen alweer nieuwe normen aan”.

Brian: “Hoewel de WCAG 2.2 nog niet uit is, hebben we tijdens de audit al wel gelet op de Success Criteria waarvan nagenoeg zeker is dat ze toegevoegd worden aan de nieuwe WCAG versie en daar zijn geen bevindingen uit gekomen. Door rekening te houden met de al bekende WCAG 2.2 punten is de website op dat punt ook zo veel mogelijk toekomstbestendig.

Wat is het doel van mijnstembureau-beuningen.nl?

De website mijnstembureau-beuningen.nl wordt gebruikt om vrijwilligers te werven voor het stembureau Provinciale staten- en Waterschapsverkiezing maart 2023. Er zijn 140 stembureau vacatures die allemaal gevuld moeten worden.

Mogelijk gaan nu ook mensen met een beperking zich als vrijwilliger aanmelden. De website zou in elk geval geen belemmering moeten vormen.

Wat verstaan we onder digitale toegankelijkheid?

Digitale toeganke­lijkheid betekent dat alle online communicatie, zoals website, pdf’s, formulieren en video’s, bruikbaar is voor iedereen, dus ook voor mensen met een functie­beperking. Dat betekent bijvoorbeeld dat blinde gebruikers de content kunnen beluisteren via hun eigen spraaksoftware of dat slechthorenden de video’s kunnen volgen door ondertiteling. En onder andere ook dat teksten goed leesbaar zijn voor ouderen.

Betere digitale toegankelijkheid betekent ook betere vindbaarheid door zoekmachines

Digitale toeganke­lijkheid helpt de bezoekers van websites én zorgt ervoor dat je beter gevonden wordt door zoekmachines, zoals Google. Het algoritme leest de website automatisch in: hoe duide­lijker de websitestructuur, de titels en tussenkoppen zijn, hoe meer waarde het aan de website toekent. Web-gebruikers die via een zoekmachine informatie over jouw organisatie zoeken, komen daardoor sneller op jouw website.

Over de WCAG: wat is het, welke versies zijn er?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn de wereldwijde norm voor digitale toegankelijkheid samengesteld door W3C, het World Wide Web Consortium. WCAG 2.1 is nu nog de meest recente versie van de toegankelijkheidseisen. Het steeds veranderende web vraagt om aanpassing van richtlijnen zodat online content beter te gebruiken is voor iedereen die gebruik maakt van het internet, ook senioren en mensen met een functiebeperking. Sinds september 2020 moeten alle (semi)overheidswebsites voldoen aan WCAG 2.1, niveau AA.

Meer weten?

Wil jij de website van jouw organisatie ook laten testen op toegankelijkheid? Of wil je met één van onze experts aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid? Neem dan contact op met onze Business Developer Dennis van Scherpenzeel via info@accessibility.nl. Wij helpen je graag verder!