Voortgang platform digitale toegankelijkheid

Nieuws
digitale icoontjes

Graag praten we jullie weer even bij over de voortgang van het platform voor digitale toegankelijkheid dat in de maak is.

Naar aanleiding van ons laatste bericht over de oprichting van het landelijke platform en de inloopbijeenkomst op 14 februari hebben wij waardevolle feedback en een aantal vragen ontvangen. Veel dank aan iedereen hiervoor.

Eén van de signalen die we kregen is dat professionals uit het werkveld graag nauw(er) betrokken willen zijn bij de totstandkoming van het platform. Daar zijn we heel blij mee en  maken we ook graag gebruik van. Brede inspraak vanuit het hele werkveld is onmisbaar om tot een onafhankelijk en waardevol platform te komen.

Om iedereen goed te informeren en te betrekken versturen we vanaf nu elke 2 weken een update waarin we ook actief vragen om jouw ideeën, feedback en input.

Zo zijn er bijvoorbeeld wat vragen over de rol van het oprichtend bestuur. Bij sommigen leeft het beeld dat het bestuur alle besluiten neemt en bepalend is. Het tegendeel is waar, als bestuur hebben wij voornamelijk een faciliterende rol.  
De formele entiteit in de vorm van een stichting met een bestuur is noodzakelijk om de vervolgstappen met elkaar mogelijk te maken, zoals het aantrekken van financiële middelen voor de verkenning en het organiseren van marketing.

Ons doel is om het werkveld van digitale toegankelijkheid te faciliteren door het realiseren van een gezamenlijk en onafhankelijk platform. Dit platform zal de belangen van alle professionals op het gebied van digitale toegankelijkheid behartigen.

Tot op dit moment zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals:

  • funding regelen voor de start,
  • missie en visie opstellen,
  • juridische entiteit oprichten.

De komende weken zullen we een kwartiermaker aanstellen, die allereerst in gesprek zal gaan met iedereen die wil bijdragen en/of meedenken. Zodra vanuit deze verkenning de exacte behoefte van de markt duidelijk is, kunnen inhoudelijke stappen worden gezet. Door mensen uit verschillende disciplines te betrekken willen we er als oprichtend bestuur voor zorgen dat het platform van toegevoegde waarde is voor het hele werkveld en niet slechts voor enkele partijen.

Dat is ook de reden dat de inhoud van het platform nu nog niet vaststaat.  We willen vanuit consensus en met jullie input stappen zetten.

Onze vraag voor nu is: Hoe zou jij bij kunnen dragen aan het platform? Waar kunnen we jou voor bellen? Laat het ons weten via een e-mail naar platform@accessibility.nl. Ook tips en suggesties zijn daar van harte welkom.

Contact

Portret Sandra Visser

Ook meewerken aan een wereld die voor iedereen digitaal toegankelijk? is?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.