Landelijk platform digitale toegankelijkheid in de steigers

Nieuws
digitale icoontjes

'Eén landelijke (online) plek voor de laatste inzichten op het gebied van digitale toegankelijkheid'.
Met die missie is op 23 september tijdens een bijeenkomst met mensen uit het werkveld de aftrap gegeven voor een onafhankelijk platform voor digitale toegankelijkheid. Met de werktitel ‘Ieder vanuit eigen kracht en samen voor landelijke impact!’ is na de oproep begin oktober een kernteam aan de slag gegaan om dit platform in de steigers te zetten. Inmiddels zijn er een aantal mooie stappen gezet door dit team. We nemen je graag mee in het proces tot nu en geven een doorkijkje naar de komende maanden.

Van platform naar stichting

Het kernteam heeft de taak ervoor te zorgen dat vaart in het proces hand in hand gaat met het borgen van kwaliteit. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen het platform in de vorm van een stichting op te richten. De stichting krijgt een oprichtend bestuur met bestuursleden vanuit diverse disciplines uit het werkveld. Zo wordt kwaliteit en kennis verzekerd en kunnen we slagvaardig gaan bouwen. De meerjaren ambitie is om te werken naar een brancheorganisatie of -vereniging. Doel is dat de uiteindelijke organisatie een brede afspiegeling wordt van alle partijen die zich in Nederland op professioneel vlak bezig houden met Digitale Toegankelijkheid’.

Het oprichtende stichtingsbestuur wordt voor een periode van 2 jaar aangesteld. Daarna worden volgens een roulatieschema nieuwe bestuursleden benoemd. Zo verzekeren we continuïteit en voorkomen we dat kennis en kwaliteit verloren gaan. De bestuursleden nemen onbezoldigd zitting op persoonlijke titel, met goedkeuring van hun eigen organisatie.

Waar we voor gaan en staan

De stichting heeft de volgende missie en visie en doelstellingen:

Missie: Wij staan voor een inclusieve digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Visie: Vanuit het te bouwen platform vinden organisaties en haar professionals alles wat hen in staat stelt en motiveert bij te dragen aan een toegankelijke digitale samenleving.

Dit doen we door:

  • Krachten te bundelen
  • Belangen te behartigen
  • Overzicht te bieden
  • Kennis te delen
  • Kwaliteit te verhogen

De stichting en haar bestuur staan voor transparantie, onafhankelijkheid en verbinding.

Stichting in de steigers

De stichting staat nu in de steigers. Eind december hebben we vanuit het Bartiméus Fonds de toezegging gekregen dat zij garant staan voor de aanloopkosten voor de oprichting. Dit betekent dat het platform digitale toegankelijkheid met ingang van januari echt opgebouwd kan gaan worden. Een hele mooie eerste stap!

Begin februari wordt de naam van de stichting bekend gemaakt. In maart wordt dit uitgebreid met de presentatie van logo en huisstijl. Vanaf dat moment kunnen we via eigen social media kanalen en een digitale landingspagina communiceren. Tot die tijd gebruiken we de infrastructuur van Stichting Accessibility. Het algemene e-mailadres voor vragen is platform@accessibility.nl.

Inmiddels is ook de werving van fondsen gestart. En vanaf maart moet het bestuur de menskracht hebben om echt te gaan bouwen.

Werving kwartiermaker

Het bestuur krijgt een sturende, coördinerende en subsidie binnenhalende rol. Dit betekent dat zij voor de dagelijkse gang van zaken terug moet kunnen vallen op een uitvoerend team. Hiervoor wordt een kwartiermaker aangesteld die de kar gaat trekken. De vacature voor deze functie kunt u hier vinden.  Het oprichtend bestuur stelt de kwartiermaker aan.

De kwartiermaker zal vanaf de start op hoog niveau moet kunnen lobbyen en verbinden in de digitale markt. Voor de praktische uitvoering moet de kwartiermaker terug kunnen vallen op een projectteam met experts. 

Werkgroepen

Niet alleen het kernteam is in oktober van start gegaan. Tegelijkertijd zijn ook twee werkgroepen gestart:

  • Werkgroep verkennen certificering
  • Werkgroep kennisdeling & community

Beide werkgroepen zijn op dit moment actief en presenteren hun eerste resultaten eind januari aan het kernteam. In de werkgroepen zitten diverse leden vanuit het werkveld. Doel van de werkgroepen is te komen met een advies over de rol die de stichting kan hebben bij het landelijk inbedden en aanjagen van bepaalde thema’s binnen digitale toegankelijkheid. Het bestuur en de kwartiermaker zullen dit advies in 2022 verder uitwerken en realiseren. 

Uitnodiging

Jouw kennis en visie zijn voor ons waardevol. Daarom nodigen wij jou uit om op maandag 14 februari 2022 om 16 uur samen met anderen uit het werkveld online in gesprek te gaan met het oprichtend bestuur. Wil je de laatste stand van zaken horen? Heb je tips of suggesties? Meld je dan aan via platform@accessibility.nl.We hopen dat je erbij bent.

Heb je na het lezen van dit stuk vragen, ideeën, opmerkingen of fondsenwervende tips? Mail ze naar platform@accessibility.nl of neem contact op met één van de kernteamleden.

Kernteamleden:

Leonie Steggink - Stichting Accessibility (06-14625874)
Joost Eijkens - Cardan Technobility (06-51992021)
Paul van Workum - Stichting Appt  (06-16397144)
René Speelman - Sogeti (06-55840040)
Irene Ogier - Cardan Technobility (06-30363689)

Door onze krachten te bundelen kunnen we samen impact maken op het gebied van digitale toegankelijkheid. Doe je mee?

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw digitale omgeving voor iedereen toegankelijk?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.