Samen aan de slag met toegankelijkheid medicijnuitgifteautomaat

Nieuws
Bedieningspaneel medicijnuitgifteautomaat

De medicijnuitgifteautomaat van de firma Servilocker uit Leeuwarden telt zo’n 1,6 miljoen gebruikers. De organisatie heeft als doel zoveel mogelijk mensen die medicijnen nodig hebben, gemak en privacy te bieden bij het ophalen van hun medicijnen. Ze wilden weten of ze hun uitgifteautomaten toegankelijker konden maken voor mensen met een (visuele) beperking en namen contact op met Accessibility om met hen mee te denken. Wij vroegen Steven Dekker en Yvonne Vrijhof, beide adviseur toegankelijkheid bij Stichting Accessibility, hoe de opvolging van deze vraag verlopen is.

Observatie medicijnuitgifteautomaat

Steven: “Allereerst heb ik samen met mijn collega Wouter Lenssen een locatie bezocht en daar een medicijnuitgifteautomaat bekeken”. De uitgifteautomaat voor medicijnen die Servilocker heeft ontworpen is eigenlijk een soort kluis, waarin de apotheek de bestelde medicijnen kan leggen. Klanten kunnen deze medicijnen vervolgens op elk gewenst moment ophalen. Vooraf ontvangen klanten een sms-bericht met een unieke afhaalcode die zij moeten intoetsen op het apparaat om toegang te krijgen tot hun bestelling.

Wat waren jullie bevindingen?

Steven: “Bij een toegankelijkheidsadvies kijken we niet alleen naar bruikbaarheid, maar ook naar bereikbaarheid. Om gebruik te kunnen maken van de automaat moet je deze immers wel kunnen vinden. Bij onze observatie stelden we vast dat als klanten niet op de automaat worden gewezen, het voor mensen met een visuele beperking niet (altijd) duidelijk is waar deze zich bevindt. Wat het extra lastig maakt is dat het bekeken apparaat weinig contrasteert met de omgeving. Daarnaast concludeerden we dat het bedieningspaneel niet toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking door het ontbreken van audio of haptische feedback”.

Wat hebben jullie de firma Servilocker geadviseerd?

Steven: “We hebben onder andere geadviseerd het apparaat te voorzien van een contrasterende rand. Ook hebben we aangeraden de automaat vindbaar te maken met een zogenoemde NavPoint op Google Maps en OpenMaps of een vergelijkbare oplossing. Met daarbij het advies om op de website van de apotheek te vermelden waar de automaat staat. Eventueel met vermelding van de GPS-locatie. Om de bewustwording bij de medewerkers van Servilocker op het gebied van toegankelijkheid te vergroten hebben we geadviseerd om daarnaast een bewustwordingsworkshop te volgen bij Accessibility. Deze hebben ze gevolgd bij mijn collega Yvonne Vrijhof”.

Zijn alle toegankelijkheidsproblemen daarmee opgelost?

Steven: “Niet helemaal. Een ander punt dat we tegenkwamen is dat het bedieningspaneel zich op 150 centimeter hoogte bevindt. Daardoor is het niet bereikbaar voor bijvoorbeeld mensen die in een rolstoel zitten. Bovendien is het touchscreen niet altijd bruikbaar voor mensen met een visuele beperking. Gelukkig is er altijd een menselijk alternatief, gewoon aan de balie bij de apotheek binnen. Het gebruik van het apparaat is nooit de enige optie. We hebben dan ook geadviseerd het menselijke alternatief te blijven bieden”.

Wat waren de inhoud en het doel van de bewustwordingssessie?

Yvonne: “Het doel van de bewustwordingssessie is de medewerkers van Servilocker (meer) bewust te maken wat een visuele beperking is en wat de gevolgen van een visuele beperking kunnen zijn bij het gebruik van producten en diensten. Met ervaringsoefeningen kunnen de deelnemers zelf ervaren hoe het is om met een (gesimuleerde) visuele beperking ogenschijnlijk eenvoudige handelingen uit te voeren. Welke zintuigen spreek je aan, vraag je wel of geen hulp en hoe doe je dat dan? Ze mochten onder andere met simulatiebril op en een taststok in de hand de uitgifteautomaat op hun eigen locatie (proberen te) benaderen en bedienen”.

Wat gaat Servilocker doen met de opgedane kennis?

Martijn Kijkuit van Servilocker: “De adviezen van Accessibility hebben ons een nieuw perspectief gegeven die we inzetten bij de doorontwikkeling van ons product. Naast bijvoorbeeld digitale laaggeletterdheid en meertaligheid kijken we nu ook vanuit het oogpunt van een (visuele) beperking. De toegankelijkheid van ons product neemt daardoor toe. Toch zijn we hierbij voor een deel ook afhankelijk van onze afnemers. Wij leveren een basisproduct. Onze klanten zorgen bijvoorbeeld voor bestickering in hun eigen huisstijlkleuren. Wij geven hen nu wel als advies mee om voor voldoende contrast te zorgen.

Vragen of zelf toegankelijkheidsadvies nodig?

Neem contact met ons op via info@accessibility.nl. We delen onze kennis over fysieke, visuele, digitale en/of sociale toegankelijkheid graag, zodat ook jouw producten, diensten, gebouwen en omgevingen door iedereen te gebruiken zijn!

Contact

Portret Steven Dekker

Ook jouw product, dienst of omgeving voor iedereen toegankelijk?

Steven Dekker

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.