Project 'Inclusief Design begint op school' krijgt vervolg

Nieuws
Drie mensen zitten met laptops aan tafel in een kantoorruimte. Ze zijn in gesprek en lachen. Op tafel liggen posts-its.

Meer dan 3.000 studenten op het mbo, hbo en de universiteit hebben de afgelopen jaren dankzij Accessibility kennis kunnen maken met toegankelijkheid. Via gastcolleges, opdrachten en stages heeft ons project ‘Inclusief Design begint op School’ veel effect gehad. Nu is het tijd voor vervolgstappen. Die zetten we met het nieuwe project ‘Toegankelijkheid in Curriculum’ (TIC). Het uiteindelijke doel: een vaste plek voor toegankelijkheid in het opleidingscurriculum.

Veel docenten zien het belang van het behandelen van onderwerpen als toegankelijkheid binnen de opleiding. Het onderwerp komt alleen nog niet terug in de opleidingscurricula. Daarom is nu een meerjarenplan opgezet, waarmee we kunnen doorbouwen aan de invoering van dit thema op mbo's, hbo's en universiteiten. Zodat in 2025 elke student weet hoe je toegankelijk kunt ontwerpen.

Borgen met richtlijnen 

Met het project ‘Toegankelijkheid in Curriculum', opgezet met financiële steun van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en het Bartiméus Fonds, kunnen we de komende drie jaar nog meer studenten laten kennismaken met toegankelijkheid. We gaan aan de slag met het borgen van toegankelijkheid in opleidingscurricula. Daarvoor gaan we richtlijnen stimuleren vanuit de overheid of organisaties als mbo- en hbo-raden. Daarnaast ontwikkelen we een toolbox waarmee docenten zelf kunnen werken met het onderwerp toegankelijkheid. 

Partnerschappen 

Ook gaan we een partnerschap aan met de ICT-opleiding van de Hogeschool Utrecht. Het streven is om ook meerjarenafspraken met andere opleidingsinstituten te maken. Op dit moment werken wij al samen met Hogeschool Utrecht, Windesheim, Avans, Stenden, de Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg. 

Toegankelijkheid 

Nadenken over toegankelijkheid, of dit nu digitale toegankelijkheid is, toegankelijkheid van producten of van de openbare ruimte, vindt idealiter plaats bij de start van een website, gebouw of product. Achteraf wijzigingen toepassen is vaak lastig en duur. Sommigen ervaren dit als een drempel. Daarom kan toegankelijkheid beter al vanaf de basis worden meegenomen in een ontwerp. Ontwerpen voor inclusie, ofwel inclusief design of inclusief ontwerp, gaat een stap verder. In plaats van aparte toegankelijkheidsopties aanbrengen is het beter om producten, diensten en gebouwen zodanig te ontwerpen dat zij toegankelijk zijn voor iedereen. Het is zo ontworpen dat er geen aparte toegankelijkheidsmaatregelen nodig zijn. 

Invulling op maat

De exacte invulling van het thema toegankelijkheid in het curriculum, verschilt per opleiding. Samen met de docenten kijken wij wat de mogelijkheden zijn. In de afgelopen jaren zijn al diverse werkvormen, passend bij de verschillende opleidingen.  

Meer informatie 

Voorgangers van dit project waren onze projecten ‘Inclusief Design begint op School’ en ‘Roadshow Inclusief Design’. Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds en Stichting het Gehandicapte Kind.  

Wil je weten hoe Accessibility jouw opleiding verder kan helpen met toegankelijkheid en inclusief design? Of staat jouw school of opleidingsinstituut open voor een partnerschap? Neem dan vooral contact met ons op. 

Contact

Portret Arja Boer

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Arja Boer