Inclusief Design begint op school voor 3000 studenten

Nieuws
zaal met studenten die luisteren naar verhaal van een ervaringsdeskundige

De afgelopen jaren heeft Stichting Accessibility op het MBO, HBO en de universiteit gastcolleges en workshops gegeven, opdrachten verstrekt en stagiaires gehad. Met de afronding van het project ‘Inclusief Design begint op School’ staat de teller op bijna 3000 studenten.

Het nadenken over toegankelijkheid, of dat nu digitale toegankelijkheid is, toegankelijkheid van producten of de openbare ruimte vindt idealiter plaats bij de start van een website, gebouw of product. Het is namelijk lastig en duur om achteraf wijzigingen toe te passen. Sommigen ervaren dit als een drempel. Maar dat hoeft niet. Met deze reden roepen wij dat toegankelijkheid beter vanaf het begin meegenomen kan worden in een ontwerp. Ontwerpen voor inclusie, ofwel inclusief design of inclusief ontwerp, gaat een stap verder. In plaats van aparte toegankelijkheidsopties aanbrengen is het beter om producten, diensten en gebouwen zodanig te ontwerpen dat zij toegankelijk zijn voor iedereen. Het is zo ontworpen dat er geen aparte toegankelijkheidsmaatregelen nodig zijn.

Inclusief Design begint op School

In het project ‘Inclusief Design begint op School’ is het doel geweest om die filosofie aan te leren bij studenten. Want studenten zijn de professionals van morgen. En het is als professional gemakkelijker om met een onderwerp als inclusief ontwerp of toegankelijkheid aan de slag te gaan als dit behandeld is tijdens de studie. Als professionals bekend zijn met de stappen die zij moeten nemen om toegankelijke producten op te leveren dan kost dat minder tijd om ze te implementeren en worden deze ook sneller op de juiste manier toegepast.

Met die reden is Accessibility in 2019 begonnen met de ‘Roadshow Inclusief Design’. In dit project zijn er verschillende contacten gelegd met opleidingen en zijn er vanuit dit project gastcolleges gegeven en opdrachten uitgezet. Het uiteindelijke doel: toegankelijkheid bij opleidingen in het curriculum te krijgen. Nu, 3 jaar later, is dit project uitgegroeid tot een project waarbij er met 43 studies bij 18 verschillende MBO’s, HBO’s en universiteiten contact is geweest om docenten te ondersteunen in hun lessen rondom toegankelijkheid. Met als resultaat dat er sinds 2019 circa 3000 studenten hebben geleerd over inclusief ontwerp en (digitale) toegankelijkheid.

Case: Hogeschool Utrecht – Opleiding ICT

Een van de hogescholen waar al veel aandacht gaat naar toegankelijkheid is de Hogeschool Utrecht – Opleiding ICT. In het eerste jaar van de opleiding krijgen de studenten een introductiegastcollege over digitale toegankelijkheid. Hierin vertelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal over het belang van digitale toegankelijkheid en krijgen de studenten een inleiding in wat het betekent, voor wie het nu allemaal belangrijk is maar ook wat zij nu al kunnen doen om hun producten te verbeteren.
In het tweede jaar van de studie is er weer een gastcollege. Dit gastcollege richt zich voornamelijk op het ontwikkelen met toegankelijkheid in gedachte. Er wordt meer ingegaan op de verschillende technieken om het voor elkaar te krijgen toegankelijk te bouwen. De studenten krijgen vanuit de studie de opdracht om voor een andere opdrachtgever een website te bouwen. Hierbij is een van de toetsingscriteria de mate van toegankelijkheid van de website. Dit wordt dan ook richting het einde van het project getoetst met ervaringsdeskundigen. Om hun verder te ondersteunen hebben de studenten ook toegang tot onze  e-learning.

Verderop in de studie worden er gespecialiseerde gastcolleges voor bepaalde specialisaties aangeboden en kunnen studenten ook projectopdrachten doen voor Stichting Accessibility. Zo hebben studenten dit jaar een VR game gemaakt die ook door blinden en slechtzienden zonder problemen te spelen is. Accessibility is op verschillende plekken intensief betrokken bij de opleiding, zijn de docenten enthousiast en gemotiveerd om het onderwerp goed te laten landen bij de studenten en is er een nauwe samenwerking ontstaan.

Werkvormen die passen bij opleiding en student

De exacte invulling van een onderwerp zoals toegankelijkheid of inclusief design hangt af van de opleiding. Samen met de docenten kijken wij wat de mogelijkheden zijn. In de afgelopen jaren zijn daarom verschillende werkvormen ontwikkeld die passen bij de opleiding en als zeer aansprekend werden ervaren.. Studenten beoordelen onze gastcolleges met een 8.2.

Een greep uit de ervaringen van de studenten:

Ik heb vooral geleerd om te kunnen kijken door de ogen van iemand met een beperking en hoe sommige dagelijkse dingen voor ons een uitdaging zijn voor hun.
Het verbeteren van je product voor mensen met een beperking maakt je product ook gewoon beter voor iedereen.
Het was super interessant om het verhaal van de ervaringsdeskundige te horen, ik wist voor dit gastcollege nog helemaal niet hoe iemand die blind is nu precies dingen doet.
 

De volgende stap

Veel docenten zien dat een onderwerp zoals toegankelijkheid een belangrijk onderwerp is om te behandelen binnen de opleiding. Het onderwerp komt alleen nog niet ook daadwerkelijk terug in het curriculum. Vandaar dat ervoor is gekozen een meerjarenplan op te zetten om zo door te kunnen bouwen aan de ontwikkeling van het onderwerp op MBO’s, HBO’s en universiteiten. Zodat in 2025 elke student weet wat ze moeten doen om toegankelijk te kunnen ontwikkelen.

Het project ‘Inclusief Design begint op School’ en de voorganger ‘Roadshow Inclusief Design’ zijn projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door het Bartiméus Fonds en Stichting het Gehandicapte Kind. Mocht je meer willen weten over wat Accessibility kan betekenen doen om jouw opleiding verder te helpen met het onderwerp toegankelijkheid en inclusief design? Neem dan vooral contact met ons op.

Contact

Portret Arja Boer

Ook jouw studenten laten kennismaken met toegankelijkheid?

Neem vooral contact met ons op. We vertellen je graag over de mogelijkheden.

Arja Boer

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.