Aandacht voor toegankelijkheid bij herinrichting stationsgebieden Nijkerk en Soest

Nieuws
Rijdende trein bij treinstation

Stationsgebieden zijn volop in ontwikkeling. Logisch als je bedenkt dat de stationsomgeving een centrale locatie is, waar veel mensen komen om de trein, de bus of een taxi te nemen. Ook voor mensen met een beperking is deze plek belangrijk, zeker als zij (volledig) afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Als je aan de slag gaat met het ontwerp van een stationsgebied, is het daarom belangrijk ook de toegankelijkheid van het ontwerp onder de loep te nemen. Voor Ingenieursbureau Megaborn reden om ons te vragen mee te kijken naar de ontwerpen voor de stations in Nijkerk en Soest. Daarin vielen ons meerdere aspecten op.

Stationsgebied Nijkerk

De gemeente Nijkerk was toe aan een herinrichting van het gebied rond het station. Om deze klus te klaren schakelden zij ingenieursbureau Megaborn in en vroegen hen om voor dit gebied een ontwerp te maken. Megaborn klopte vervolgens aan bij Accessibility voor hulp bij het intekenen van geleidelijnen en om te kijken naar de toegankelijkheid van deze stationsomgeving in het algemeen.

Veilige oversteekplaats en looproutes

Na een inhoudelijk gesprek en een verkenningsronde in de stationsomgeving kon de toegankelijkheidsadviseur van Accessibility in het bestaande ontwerp de nodige aanpassingen intekenen. In deze gevorderde fase van het ontwerpproces is gekeken hoe we binnen het ontwerp dat er lag een optimale situatie konden creëren.

In overleg met Megaborn en de gemeente hebben sommige geleidelijnen een andere plek gekregen. Op plekken waar de veiligheid niet te garanderen is mogen bijvoorbeeld géén geleidelijnen liggen. Te lange oversteekplekken heeft Accessibility opgedeeld en alle geleidelijnen hebben een echt begin én einde gekregen. Waar nodig heeft Accessibility een aanpassing in het ontwerp voorgesteld voor een zo veilig mogelijke looproute. Op deze manier is de stationsomgeving ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Stationsomgeving Soest toegankelijker voor iedereen

Bij station Soest is Accessibility in een eerder stadium betrokken bij het ontwerp. Samen met de ingenieurs van Megaborn heeft de toegankelijkheidsadviseur van Accessibility de nodige voorstellen kunnen doen voor het aanpassen van de infrastructuur. Zo heeft Accessibility een nieuwe indeling gemaakt voor een bushalte, een pad verbreed om meer ruimte te maken voor de oversteek en het aantal geleidelijnen geminimaliseerd. Dit heeft geleid tot een overzichtelijker ontwerp voor de stationsomgeving van Soest, waarmee de toegankelijkheid voor alle gebruikers verbetert.

Wanneer kijk je naar toegankelijkheid?

Het aan te raden om vanaf het begin toegankelijkheidsexperts te betrekken bij een ontwerp. Hiermee voorkom je tijd, geld en mogelijk lastige discussies achteraf. Ook als een ontwerp al (bijna) klaar is, is het belangrijk om nog (eens) naar de toegankelijkheid te kijken. Onze toegankelijkheidsexperts gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw situatie. Zo nodig zetten we daarbij ervaringsdeskundigen in of voeren gebruikersonderzoek uit. Met als belangrijk einddoel: een toegankelijk ontwerp waarmee je mensen met een beperking in staat stelt zich minder beperkt te voelen bij alledaagse handelingen, zoals reizen.

Workshop ‘geleidelijnen’.

Medewerkers van Megaborn hebben bij ons een workshop ‘geleidelijnen’ voor onder andere ontwerpers gevolgd. Deze workshop geeft inzicht in de wereld van routegeleiding en geeft handvatten om kritisch naar het onderwerp hiervan te kijken in hun eigen tekeningen. Hierdoor weten ze hoe ze de geleidelijnen volgens de richtlijnen moeten ontwerpen en hoe ze bestaande situaties kunnen herontwerpen.

Contact

Portret Steven Dekker

Ook jouw publieksomgeving voor iedereen toegankelijk?

Steven Dekker

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.