Handmatig testen op toegankelijkheid: waarom zou je?

Kennis
Laptopscherm met verschillende vormgevingen

Het handmatig testen op toegankelijkheid van websites en webapplicaties is iets wat we bij Stichting Accessibility standaard doen. Zo hebben we ook onze methodologie ingericht. Eerst met de hand, en daarna testen met behulp van software en tools. Er zijn meerdere redenen waarom we dit op die manier doen, maar de belangrijkste is deze: alleen zo kunnen we ons echt inleven in de gebruiker.

Wat bedoelen met handmatig testen?

Eerst even dit. Met handmatig testen bedoelen we het uitvoeren van tests zonder tool wanneer we een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren. Met andere woorden: met handmatig testen ga je zelf uitzoeken hoe het zit. Het wil niet zeggen dat we geen hulpmiddelen gebruiken. We maken bijvoorbeeld gebruik van voorleessoftware. Wat we ook doen als we handmatig testen is dat we zélf de code induiken. Om bijvoorbeeld te controleren of de code een ARIA-attribuut heeft.

Inleven in gebruiker als grote voordeel 

Wanneer we handmatig testen heeft dit als grote voordeel dat we ons kunnen inleven in de gebruiker. Bijvoorbeeld door een website te 'lezen' met behulp van voorleessoftware. Op die manier ontdekken we snel op welke onderdelen de website nog ontoegankelijk is. Of waar de website nog foutjes vertoont die je op het oog niet zo snel ziet. Bijvoorbeeld woorden die verkeerd zijn geschreven. Met behulp van voorleessoftware merk je snel genoeg welke woorden of zinnen niet kloppen.

Automatisch testen niet voldoende

Tools zijn heel handig bij het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek. Maar ze detecteren lang niet alles. Om een voorbeeld te geven: een toegankelijkheidstool kan wel detecteren dát een afbeelding een tekstalternatief heeft die beschrijft wat er te zien is. Maar niet of het een goede beschrijving is. Terwijl dat wel een eis is volgens de Webrichtlijnen 2.1.

Daarom: eerst met de hand, en dan automatisch

Nadat we een toegankelijkheidsonderzoek hebben uitgevoerd met behulp van handmatige testmethodes, zetten we automatische tools in. Want we vertrouwen de tools niet voor honderd procent. Maar onszelf ook niet. De foutjes die wij onverhoopt over het hoofd zien worden dan uitgefilterd door tools. Op die manier versterkt het automatisch testen het handmatig testen, en andersom. Maar de volgorde ligt voor ons vast. Op die manier houden wij toegankelijkheidsexperts onszelf scherp.

Automatisch testen vooral ook handig voor klanten

Voor klanten ligt dat anders. Zij hebben meestal niet de specifieke kennis en ervaring om effectief handmatig te kunnen testen. Daarom is het prettig dat er automatische tools zijn die ze kunnen gebruiken. Wanneer organisaties dan ook nog een relevante training volgen, zoals Webtoegankelijkheid voor Testers, kunnen ze een hoop zelf doen op dit gebied. 

Tags

  • test
  • W3C
  • WAI-ARIA
  • WCAG-richtlijnen

Contact

foto Brian

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Met automatisch testen bijvoorbeeld. Als je wilt ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Brian Bors

CAPTCHA
7 + 8 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier=?' geef je een '6' op. Let op: je moet de rekensom twee keer invullen. Je krijgt een foutmelding na de eerste rekensom, ook als je die correct hebt ingevuld. Dus vul de rekensom twee keer in om het formulier naar ons te kunnen versturen.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.