Toegankelijke videoplayer scribit.pro

Case​

Scribit.pro richt zich op het toegankelijk maken van video content. Naast het produceren hiervan is het ook belangrijk dat de video's toegankelijk kunnen worden afgespeeld. Hiervoor heeft scribit.pro een eigen videoplayer ontwikkeld. Accessibility is gevraagd om deze videoplayer te testen.

Data

start scribit.tv
2018
start scribit.pro
2020
uitfasering scribit.tv
2022

Doel

Scribit.pro richt zich op het toegankelijk maken van online videocontent. Met de ontwikkelde software wordt het mogelijk om op een eenvoudige laagdrempelige manier alle ondersteunende files te produceren die nodig zijn om aan richtlijnen van de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) te voldoen. Denk aan audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking en  ondertiteling voor mensen met een auditieve beperking. Naast het produceren van toegankelijke video’s was het echter ook belangrijk om te zorgen dat deze video’s toegankelijk afgespeeld kunnen worden. Reguliere videoplayers zoals YouTube en Vimeo bieden niet deze mogelijkheid

Vertrekpunt

Scribit.pro heeft met subsidie van het SIDN fonds een gratis toegankelijke videoplayer laten ontwikkelen met als basis opensource software. Uiteraard moet de bedienbaarheid van de knoppen 100% toegankelijk zijn, en moest is ook gebarentaal toegevoegd kunnen worden. Eveline Ferwerda, initiatiefnemer van scribit.tv en scribit.pro legt uit dat er naast ondertiteling, audiodescriptie en een gebarenvertaling,  ook een tekstversie kan worden gekoppeld aan de video.

Om een video toegankelijk te kunnen aanbieden, moet de videoplayer aan een aantal toegankelijkheidsregels voldoen. Zo moet deze met alle ondersteunende software goed te bedienen zijn met een toetsenbord en de knoppen voorzien zijn van de juiste labels en contract. Accessibility is gevraagd om een toegankelijkheidsonderzoek te doen naar de videoplayer en het te testen op alle aspecten van de WCAG 2.1 AA richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes (Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust). Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in meetbare succescriteria.

 

"De videoplayer moet niet alleen toegankelijke bestanden kunnen afspelen, maar met name toegankelijk zijn in de bediening ervan."

Eveline Ferwerda

Uitdagingen

Opensourcesoftware is computerprogrammatuur waarvan iedere gebruiker de licentie heeft om de broncode te bestuderen, te verbeteren en te verspreiden. Zo wordt het continu doorontwikkeld. Voor de videoplayer was het voor ons belangrijk dat het de uitstraling kreeg van scribit.pro. Daarnaast moesten er extra knoppen bij voor onder andere gebarentaal. Ook was het een vereiste dat de videoplayer op iedere browser en apparatuur gebruikt kon worden. Dit zijn op zich kleine aanpassingen, maar het heeft vaak onbedoelde gevolgen voor andere onderdelen van de videoplayer.

Herschalen van tekst.
Zo bleek dat als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% de link op de videoplayer naar https://scribit.pro niet meer beschikbaar is.

Textueel contrast
Ook wordt er in de videospeler gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze custom focus border heeft een te laag contrast van 2,0:1 op de grijze achtergrond (bijvoorbeeld bij de afspelen knop).

Taal van onderdelen
De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. De onderzochte set webpagina’s had op enkele plaatsen labels van knoppen in het engels.

Oplossing

Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Je moet er dan voor zorgen dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

Om het contrast groter te maken kan de 'Accessibility Tools' knop op de website een alternatief kunnen zijn. Deze knop is echter niet te bedienen met het toetsenbord. Het kan makkelijker zijn om het contrast standaard voldoende te maken, zonder dat er gebruik gemaakt moet worden van een speciale knop, zeker wanneer deze videospeler wordt gebruikt op andere websites.

Bij het labelen van knoppen is het beter om deze, net als de andere knoppen, een Nederlandstalige naam te geven.

En nu...

De videoplayer voldoet nu aan bijna alle criteria, maar met de laatste aanpassingen streven we naar optimale toegankelijkheid.

Eveline Ferwerda

Het bleek dat het ontwikkelen van een toegankelijke videoplayer toch veel meer tijd vraagt dan van te voren gedacht. Maar Eveline is blij dat het resultaat al zo goed is. Momenteel worden de laatste puntjes worden op de i gezet, zodat de videoplayer optimaal toegankelijk zal zijn in gebruik. Het plan is om dit ieder jaar opnieuw te herzien, zodat ook aanpassingen en uitbreiding steeds getest blijven worden op de toegankelijkheid.

icoontjes van scribit