Start onafhankelijk landelijk digitaal toegankelijk platform

Nieuws
Toetsenbord met plaatjesknoppen

“Ieder vanuit eigen kracht en samen voor landelijke impact!”

Dit was de werktitel op 23 september 2021 toen we met diverse partijen uit het werkveld de start maakten voor een digitaal toegankelijk platform. Een warm welkom in de wereld van digitale toegankelijkheid. Zodat we samen kunnen zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden van het internet, computers en smartphones.

Opzet

Met onderzoekers, aanbieders, ontwikkelaars, belangenorganisaties en kennisinstituten is nagedacht over de eerste stap richting een onafhankelijk landelijke platform. Doel is dé landelijke (digitale) plek te creëren waar alle laatste inzichten op het gebied van digitale toegankelijkheid te vinden is.

Bij de verdere stappen kunnen we ieders kracht en invalshoek goed gebruiken. Tijdens de bijeenkomst is gevraagd om vaart in het proces hand in hand te laten gaan met het borgen van kwaliteit. Om dit te realiseren is besloten om één kernteam te vormen en twee werkgroepen.

Het kernteam heeft als opdracht om het platform Digitale toegankelijkheid te realiseren. Zij zullen hierbij advies krijgen vanuit twee werkgroepen:

  • de werkgroep verkenning Certificering
  • de werkgroep Community & kennisdeling

Meer informatie?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen en algemene bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar platform@accessibility.nl. Hier kan je ook je interesse tonen voor een actieve rol in het kernteam of een werkgroep. Wil je een keer meewerken aan een enquête of interview? Dan horen wij dat graag.

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Sandra Visser