Een dagje weg: toegankelijk maken voor iedereen

Nieuws
De foto bevat twee loopbruggen boven elkaar waarbij op een van de loopbruggen iemand in een rolstoel wordt voortgeduwd

Samen met het digitale platform voor uitjes DagjeWeg.NL zijn wij een mooi nieuw project gestart. Hiermee zetten we ons in om een toegankelijkere recreatiesector te bewerkstelligen, die (digitaal) voorziet in de informatiebehoefte van bezoekers met een beperking.

In gesprek over toegankelijkheid

Op 2 november is in Ede het startschot voor het project gegeven. Daar kwamen experts en ervaringsdeskundigen bijeen met organisaties uit de recreatiesector om met elkaar in gesprek te gaan over het vergroten van de toegankelijkheid van een dagje uit voor mensen met een beperking.

Een dagje weg plannen vraagt voor mensen met een (visuele) beperking namelijk meer dan voor mensen zonder beperking. Het is voor hen dan ook van belang eenvoudig informatie te kunnen vinden over de toegankelijkheid van de locatie, zoals bereikbaarheid, faciliteiten, de locatie zelf en de binnen- en buitenruimtes. Zo kunnen zij een afweging maken of een locatie voor hen persoonlijk toegankelijk is.

Informatievoorziening nog niet goed geregeld

De realiteit is echter dat veel locaties deze informatie nog nauwelijks (digitaal) beschikbaar hebben. In veel gevallen is deze informatie ook niet goed vindbaar en niet eenduidig. Dit vormt helaas voor veel mensen een drempel om eropuit te gaan.

Veel organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust dat toegankelijkheid voor hun bezoekers van groot belang is. In Nederland hebben tenslotte circa 2 miljoen mensen een beperking. Ook deze mensen gaan graag met hun gezin, vrienden, of familie op pad.

Wanneer organisaties zich wel bewust zijn van het belang van toegankelijkheid, dan beschikken zij vaak niet over de kennis om deze duurzaam te kunnen verbeteren.

Samen aan de slag, dat gaat de recreatiesector helpen

Met dit project zullen verschillende partijen met elkaar aan de slag gaan om een toegankelijkere recreatiesector te bewerkstelligen, die (digitaal) voorziet in de informatiebehoefte van bezoekers met een beperking. Dit geeft ook deze bezoekers de mogelijkheid om zich zelfstandig te kunnen informeren en voorbereiden op een uitje. Op deze manier kunnen zij met hun gezelschap, net als ieder ander, genieten van het dagje weg dat bij hén past.

We zullen je via onze nieuwsberichten op de hoogte houden van de vervolgstappen binnen dit project!

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw locatie of faciliteit voor iedereen toegankelijk maken?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.