3 december: Internationale dag van mensen met een beperking

Nieuws
logo internationale dag van mensen met een beperking

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie goed waarin 3 december tot Internationale Dag van mensen met een beperking werd verklaard. In Nederland is deze dag bekend als " Wereld Gehandicapten Dag" .

Deze dag is bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op alle niveaus’ op de agenda te houden. 

In 2016 werd het ‘VN-verdrag handicap’ van kracht. Een verdrag met afspraken over rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte. Inclusie van mensen met een handicap is een essentiële voorwaarde voor de handhaving van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en vrede en veiligheid. Het staat ook centraal in de belofte van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling om niemand achter te laten. De inzet voor het realiseren van de rechten van personen met een handicap is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid; het is een investering in een gemeenschappelijke toekomst.

We zijn nu 5 jaar verder en ervaren een wereldwijde crisis van COVID-19 waarin reeds bestaande ongelijkheden verder vergroot worden.  Mensen met een handicap – een miljard mensen – zijn een van de meest uitgesloten groepen in onze samenleving en behoren in deze crisis tot de zwaarst getroffenen in termen van dodelijke slachtoffers.

In oktober 2021 heeft de secretaris-generaal zijn tweede rapport (in het engels) ingediend over de stappen die het VN-systeem heeft genomen om de VN-strategie voor integratie van gehandicapten in 2020 te implementeren. Gezien de impact van de COVID-19 op personen met een handicap, bevat het rapport ook een korte reflectie op handicap-inclusieve COVID-19 respons en herstel.