Terug naar Toolkit aanbesteden

Richtlijnen voor het Web

Op deze pagina staat hulp bij het formuleren van toegankelijkheidseisen voor websites en webapplicaties. Deze tekst is bruikbaar in samenhang met de tekstvoorstellen in Opstellen van het pakket van Eisen.

Algemene eisen

knip icoon, gebruik de volgende tekstAlle Web design en content moet voldoen aan de [richtlijnen en conformiteitsniveau] (Kies uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) of de Webrichtlijnen (uitgebreider en nodig voor overheid).

(Als De aanbesteding (ook) gaat over een Content Management System (CMS) of andere tools waarmee het design of de content van een website kunnen worden aangepast, dan moeten die voldoen aan de Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG).)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en Webrichtlijnen

Dit is een internationale standaard voor design en content van Websites. De WCAG richtlijnen zijn integraal opgenomen in de Nederlandse Webrichtlijnennorm. WCAG is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium. Een internationaal consortium dat verantwoordelijk is voor standaarden op het web. Die standaarden maken het mogelijk om een website bijvoorbeeld in meer dan een browser te zien. De standaarden worden ook gebruikt in officieel beleid van de EU en de VN als het gaat om kwaliteit en toegankelijkheid van websites.

Kwaliteitsmodel webrichtlijnen

Het kwaliteitsmodel webrichtlijnen is een officiële overheidsstandaard die is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van BZK. Om risico's te vermijden is het gebruik van deze standaard zeer aan te bevelen bij het bouwen van nieuwe websites of webonderdelen. De webrichtlijnen verbetering de kwaliteit en de toegankelijkheid van websites direct en hebben ook positieve gevolgen voor zoekmachines etc. Voor websites van het Het Rijk is het model verplicht. Provincies, waterschappen en gemeenten hebben afspraken gemaakt in een verklaring rond electronische dienstverlening. Voor de toetsing is het drempelvrij onderzoek beschikbaar. De kosten daarvoor bedragen rond de 2000 Euro (afhankelijk van de grootte van de website) waarvoor u beschikt over een grondig beeld van de toegankelijkheid en (bouw)kwaliteit van het eindproduct.

Tekstvoorstel voor Tender Aaanvraag

Eisen voor Webtechnologie

knip icoon, gebruik de volgende tekstDe website content, het design, de code en de templates moeten voldoen aan [de W3C Web Content Accessibility Guidelines [versie 1/versie 2] prioriteit 1(A) en 2(AA)] OF [de Webrichtlijnennorm van de Nederlandse overheid waarin tevens integraal zijn opgenomen de prioriteit 1(A) en 2(AA) ijkpunten van de W3C Web Content Accessibility Guidelines]. Als de leverancier een richtlijn of ijkpunt niet toepasselijk verklaard of onhaalbaar voor een onderdeel van de content, de interface, het design, de code, de templates, moet dit specifiek worden aangegeven in de Tender, voorzien van een duidelijke uitleg.

Voordat een Tender wordt ingeleverd dient de leveranciers er zeker van te zijn dat hij/zij kan voldoen aan deze richtlijnen die verder worden uitgelegd op de website van W3C (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php) en [in de uitleg van de richtlijnen op de website van Stichting Accessibility voor Webrichtlijnen 1] OF [in de uitleg op de website van Stichting Accessibility voor Webrichtlijnen versie 2]. De resulaten zullen door een onafhankelijke partij worden getoetst volgens de hierbovengenoemde richtlijnennorm onder het Waarmerk drempelvrij.nl (of gelijke).

Over WCAG1.0 en WCAG2.0

De WCAG richtlijnen zijn deels functioneel, deels technisch. Ze bevatten bijvoorbeeld gebruikerszaken zoals kleurcontrast en schaalbaarheid, maar ook html specifieke en andere techniek aanwijzingen. WCAG 1 bestaat uit 14 richtlijnen.

 1. Lever equivalente alternatieven voor auditieve en visuele content.
 2. Vertrouw niet op de kleur alleen.
 3. Gebruik opmaak- en style sheets en doe dit op de juiste manier.
 4. Geef het gebruik van de natuurlijke taal aan.
 5. Creëer tabellen die zich netjes laten transformeren.
 6. Zorg ervoor dat pagina’s die met nieuwe technologieën werken zich netjes laten transformeren.
 7. Zorg voor gebruikerscontrole bij tijdgevoelige veranderingen in content.
 8. Zorg voor directe toegankelijkheid van ingebedde gebruikersinterfaces.
 9. Ontwerp apparaatonafhankelijk.
 10. Gebruik interimoplossingen.
 11. Gebruik W3C-technologieën en richtlijnen.
 12. Lever informatie over context en oriëntatie.
 13. Lever duidelijke navigatiemechanismen.
 14. Zorg ervoor dat documenten duidelijk en simpel zijn.

Ieder van de richtlijnen bestaat uit een aantal ijkpunten. In totaal zijn er meer dan 64 ijkpunten. Ieder ijkpunt is ingedeeld in een van drie prioriteiten waarbij prioriteit 1 en 2 de belangrijkste zijn. Internationaal gebruikt men prioriteit 1 en 2 ook als basis voor goede en toegankelijke websites. De drie prioriteiten worden ook wel aangeduid met de letters: A, AA en AAA. In de Nederlandse Webrichtlijnennorm zijn de ijkpunten nog voorzien van succes criteria zodat het eenvoudiger is om ze te meten.

Voor wie meer mogelijkheden wil hebben is er WCAG 2.0. De opvolger van bovenstaande standaard en volledig opgenomen in de Nederlandse Webrichtlijnen 2.0. Het is aan te raden om die nieuwe standaard te gebruiken. Er is een nieuwe bijpassende Webrichtlijnen norm: versie2.webrichtlijnen.nl. De verschillen zullen zoals het er nu uitziet geen invloed hebben op sites die nu al voldoen aan prioriteit 2 van  WCAG1.0. Voor meer informatie over de verschillen tussen WCAG1 en 2 en Webrichtlijnen 1 en 2 kunt u het beste even contact opnemen met Stichting Accessibility.

Voordelen Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen bieden een grote meerwaarde voor elke site, zowel tijdens de pre-productiefase als tijdens de productie en post-productiefase. Ze bieden een handreiking om kwalitatief duurzame en toegankelijke websites te bouwen en de uitwisselbaarheid van informatie te vereenvoudigen. Maar websites die voldoen aan de Webrichtlijnen zijn ook in zoekmachines beter vindbaar, doorzoekbaar en archiveerbaar (zelfs multimedia). Bovendien besparen websites die aan de Webrichtlijnen voldoen in veel gevallen op kosten voor bouw, beheer en onderhoud, blijven ze langer online bij calamiteiten en bereiken ze meer mensen en modaliteiten (computer, pda en mobiele telefoon). Meer vragen over de Webrichtlijnen worden beantwoord op de webrichtlijnen website in de veelgestelde vragen sectie.

Bobby en tools

Heel lang geleden werd door bouwers nog weleens het zogenaamde Bobby logo op een site geplaatst. Bobby bestaat echter niet meer en dient ook in Tenders niet meer gebruikt te worden. Bobby was een online test tool die een aantal aspecten van toegankelijkheid in de code kon onderzoeken. Er zijn op dit moment veel vervangers van Bobby. Let wel op, want van de WCAG richtlijnen is maar een beperkt aantal ijkpunten automatisch te meten. Ongeveer 80 procent van de richtlijnen moet handmatig worden onderzocht!. Refereer dus altijd naar het correcte document. Let op dat u de versie goed in de eisen opneemt.

Op deze website staat ook een overzicht van tools. De beste tool voor de Webrichtlijnen 1.0 is de Webrichtlijnen toetstool. Die tool onderzoekt 47 van de 125 ijkpunten. Voor Webrichtlijnen 2.0 is op dit moment nog geen Nederlandse tool beschikbaar. Wel zijn er online andere tools beschikbaar.

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Kennisbank
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn