Terug naar Artikelen

Online audio en video

Wat zijn de eisen voor toegankelijke video? Hoe maak ik toegankelijke content en hoe plaats ik die op een website? Doe achtereenvolgens je oren en ogen dicht en luister en kijk naar de video. Is alle belangrijke informatie die nodig is om de videobeelden te begrijpen nog steeds beschikbaar?

Eisen voor video en audio (Webrichtlijnen, W3C, drempelvrij)

Laatste update: 13 augustus 2012
Bezoek eerst de executive overview met een duidelijk vier stappenplan: Ga naar 4 stappenplan

Inhoud: Inleiding | Waaruit bestaat toegankelijke video minimaal | Wat moet u eisen bij Aanbesteding | Matrix van eisen | Aanvullende eisen | Een aantal snelle voorbeelden | Nadere uitleg en uitzonderingen | captions | audio description | full text alternatief | subtitles | gebarentaal | audio dubbing | decoratieve video | Hoe maak je die bestanden? | Bijlagen: 1. relevante richtlijnen; 2. wet- en regelgeving; 3. eisen bij aanbesteding | 4. Links | Cursussen

Voorbeeld trailer Oorlogswinter

Stilstaand beeld uit video van oorlogswinter

Download deze video

Voor het afspelen is een eenvoudig extra script toegevoegd aan de Flash player. Via de "t" en de "a" kunnen respectievelijk de captions en de audio descriptie worden aan en uitgezet. Probeer het maar eens. Meer informatie over de film oorlogswinter.

In het kort...

 • Doe de ogen dicht en luister naar de video. Is alle belangrijke informatie die nodig is om de videobeelden te begrijpen (zoals acties, karakters, lichaamstaal, on-screen tekst etc.) nog steeds beschikbaar, bijvoorbeeld in spraak? Lever anders een audio description bij.

 • Doe de oren dicht en kijk naar de video. Is alle belangrijke informatie (zoals geluidseffecten, muziek, lachen, en identificatie van de spreker etc.) om de video te begrijpen beschikbaar, bijvoorbeeld in beeld of via tekst? Lever anders Captions bij.

Waaruit bestaat (standaard) toegankelijke video minimaal

Zorg voor een gelaagde opzet van de webpagina waarop video staat. Als de ene techniek dan niet werkt, neemt de volgende het automatisch over. Zorg dat gebruikers ook zelf eventueel een andere laag kunnen kiezen.

 1. Hoofdlaag - Bied online video en audio aan met gesynchroniseerde captions en audio descriptie.
  Omdat de beste manier om dat te doen (SMIL van W3C) vrijwel niet wordt ondersteund door de meeste browsers en players gebruiken wij hier het voorbeeld van de Flash player van Jeroen Wijering. Vergeet dan niet de tweede laag aan te bieden voor als scripts, applets, of andere programma objecten uitstaan of niet worden ondersteund (Vereiste in Webrichtlijnen versie 1).
 2. Tweede laag - Bied een toegankelijk alternatief aan.
  Het alternatief moet zichtbaar zijn en bestaat uit een of meer van de volgende opties:
  • Optie 1: Lever een volledig uitgeschreven transcriptie voor als de videospeler met daarin de bestanden uit de eerste laag niet wordt ondersteund
  • Optie 2: Lever de video inclusief captions en audio descriptie ter download aan.
  • Optie 3: Lever de video, het captions bestand en het audio descriptie bestand als losse documenten ter download aan.
  • Optie 4: Lever een SMIL bestand aan met daarbij de losse bestanden ter download (video, captions, audio descriptie)

Nog een voorbeeld

Promotiefilm NS over hun website. Hetzelfde script is gebruikt als in het eerdere voorbeeld.

Stilstaand beeld uit video van promo-ns

Download deze video

Wat u moet eisen bij aanbesteding

Eis conformiteit met de Webrichtlijnen 2.0 niveau AA en eis een onafhankelijk bewijs van uw bouwer of contentleverancier. Als bewijs kan bijvoorbeeld het Waarmerk drempelvrij.nl gelden. Als uw website voldoet aan de Webrichtlijnennorm, dan voldoet u ook aan alle eisen voor multimedia. Zie verder de Bijlage onderaan voor meer detail.

Uitgebreide Matrix met overzicht van alle eisen

Opmerking vooraf: Omdat de internationale richtlijnen (WCAG2.0) integraal zijn overgenomen in de nieuwe Webrichtlijnen staat hieronder alleen WCAG2. De Webrichtlijnen stellen ten aanzien van video geen aanvullende eisen.

Tabel: Matrix met eisen voor video en audio
(WCAG1.0, Webrichtlijnen 1.0, WCAG2.0 en drempelvrij.nl).
  WCAG
1-A
WCAG
1-AA
WCAG
1-AAA
WR 1.0WCAG
2-A
WCAG
2-AA
WCAG
2-AAA
A Vooraf opgenomen  
1 (Closed) Captions X X X X X X X
2 (Closed) Audio description X X X X OF X X
3 Vol tekst alternatief         OF   X
4 Audio descr. Ondertitels              
5 Gebarentaal             X
B Live (Opgenomen
/gearchiveerd)
 
1 (Closed) Captions X X X X   X X
2 (Closed) Audio description X X X a a a a
3 Vol tekst alternatief              
4 Audio descr. Ondertitels              
5 Gebarentaal             X
C Live (niet opgenomen/niet gearchiveerd)  
1 (Closed) Captions X X X X   X X
2 (Closed) Audio description X X X a a a a
3 Vol tekst alternatief              
4 Audio descr. Ondertitels              
5 Gebarentaal              
D Decoratief  
1 Alleen beschrijvend label X X X X X X X
E Audio (incl. Podcasts - Opgenomen/gearchiveerd)  
1 Captions voor spraak              
2 Volledig uitgeschreven transcriptie voor spraak X X X X X X X
3 Volledig uitgeschreven transcriptie voor muziek              
F Alleen beeld (incl. stomme film etc.)  
1 Vol tekst alternatief .. .. .. .. OF OF OF
2 Audio descriptie .. .. .. .. OF OF OF
3 Alternatief voor live audio content .. .. .. ..     X

NB: Zowel X als a wordt door de richtlijnen vereist als er tenminste belangrijke informatie ontbreekt om de video te begrijpen. OF betekent dat tenminste één van de met OF gemarkeerde eisen vereist is. Zie voor meer details en uitzonderingen de gedetailleerde uitleg verderop.
Soms is voor de met a gemarkeerde punten een andere oplossing mogelijk. Onder video en audio valt ook online digitale televisie en radio.
Deze matrix wordt aangevuld met Algemene Aanbevelingen (Zie paragraaf hieronder). Voor de Webrichtlijnen gaan we conform het Rijksbesluit uit van versie 1.0 van de richtlijnen van WCAG1.0 en de daarbij behorende technische documenten. In de tabel zijn ook de eisen van de nieuwe WCAG2.0 standaard verwerkt. De richtlijnen van section 508 zijn gelijk aan WCAG2.0 prioriteit A en AA.

Aanvullende vereisten naast de matrix

Aanvullend aan bovenstaande eisen zijn er nog eisen. Daarnaast worden in de paragraaf hierna bij de uitleg specifieke uitzonderingen en toepassingen beschreven.

 1. Speel geen audio of video zonder dat de gebruiker die heeft geactiveerd. Video en audio kan dus bijvoorbeeld niet gaan spelen bij het laden van een pagina.

 2. Geef geen tekstbestanden of html bestanden als alternatief voor captions of audio description.

Een aantal snelle voorbeelden met de Flash player

Met de Flash FLV player van Jeroen Wijering is het eenvoudig om video online te zetten volgens de WCAG en de Webrichtlijnen. De player ondersteunt zowel captions als audio description. Hieronder twee voorbeelden. De speler voegt in de bedieningsregel knoppen toe voor captions en/of voor audio descriptions als die beschikbaar zijn. We werken op dit moment aan meer scenario's zodat er straks voor iedere mogelijkheid een voorbeeld is.

Eenvoudig op iedere website te zetten:

 • Stap 1: Download de FLV Player via de website van Jeroen Wijering. Pak het gedownloade ZIP-bestand uit en plaats de uitgepakte map ergens binnen de website. Maak binnen de uitgepakte map een nieuwe map aan en noem deze "Video". Plaats daarin alle video-, caption- en audio description bestanden. Video bestanden moeten eerst omgezet naar het flv formaat. Dat kan bijvoorbeeld met de Riva FLV Encoder
 • Stap 2: Plaats in de pagina waar u video wilt een stukje xhtml en JavaScript met een link naar de JW_FLV_Player map en regels voor het oproepen van het captions en audio description bestand. In het zipbestand zitten een aantal duidelijke voorbeelden. NB: Vergeet niet om ook duidelijk de tweede laag aan te bieden.

Binnen tien minuten video met een audio description

Stilstaand beeld uit video van interpolis

Download deze video

Bovenstaande commercial van Interpolis is een goed voorbeeld van een filmpje dat veel informatie bevat die zonder beeld niet overkomt. Kijk maar eens met de ogen dicht naar deze video. Daarom wordt door middel van een tweede audiospoor alle belangrijke beeldinformatie beschreven. Extra captions zijn niet nodig want alle geluidsinformatie wordt ook via tekst in beeld weergegeven. De audio description is in dit geval opgenomen met een aparte mp3 speler tijdens het afspelen van de video. Er zijn natuurlijk wel meer professionele methodes..
Als alternatief worden de losse bestanden aangeboden. In dit geval een MPEG video bestand en de bijbehorende audio description in MP3-formaat. Vanuit Magpie kan ook eenvoudig een SMIL bestand worden meegeleverd dat bijvoorbeeld in de Realplayer of andere players kan worden afgespeeld.

Binnen tien minuten video met Captions

Stilstaand beeld uit video van nctb

Download deze video

Bovenstaande commercial van de nationaal commandant terrorisme bestrijding is een goed voorbeeld van een filmpje dat Captions nodig heeft. De beelden zijn niet geheel duidelijk zonder de omschrijving die de stem geeft. Kijk maar eens zonder geluid naar het filmpje. Captions lossen dat op. Zonder beeld is de video, goed te volgen. Audio description is dus niet nodig (Alle beeldinformatie wordt immers ook al door een stem omschreven). Captions kunnen eenvoudig worden gemaakt in bijvoorbeeld Subtitle Workshop of Magpie.

Als alternatief worden het video- en het captionsbestand apart geleverd. Vanuit Magpie kan ook eenvoudig een SMIL bestand worden meegeleverd dat bijvoorbeeld in de Realplayer of andere players kan worden afgespeeld.

Video's op YouTube zijn te ondertitelen via Amara of, wanneer je de eigenaar bent van de video, via het menu "captions" op YouTube. 

Nadere uitleg en uitzonderingen

Captions

Captions zijn gesynchroniseerde tekst equivalenten van audio informatie. Ze zijn meestal in dezelfde taal als de audio en brengen niet alleen spraak over maar ook niet spraak informatie zoals geluidseffecten, muziek, lachen, en identificatie van de spreker en de locatie. Captions moeten niet verwarrend of belemmerend zijn voor de visuele informatie (Wikipedia over captions). Captions worden op dvd's ook weleens ondertitels voor doven en slechthorenden genoemd (SDH).

Er zijn twee manieren om captions en audio descriptions in audio en video te integreren.

 1. Open captions en descriptions - Als captions en audio descriptions permanent worden ingebrand in een audio of video bestand, dan heet dat open captions. Open captions kunnen niet worden uitgezet. Iedereen kan ze dus zien en/of horen, of ze willen of niet.
 2. Closed captions en descriptions - Als de gebruiker de optie heeft om ze aan en uit te zetten dan spreken we over closed captions. Dat kan via een voorkeur instelling (preference setting), een menu optie of in sommige gevallen via een knop die wordt meegeleverd door de interface van de multimediaspeler.

Er zijn geen captions en audio descriptie nodig voor video als die video een media alternatief is voor tekst. Dat moet dan wel duidelijk zijn aangegeven.

Zogenaamde "stomme film" heeft geen captions nodig. Er moet wel worden toegelicht dat er geen soundtrack is of dat er muziek speelt op de achtergrond. Dit moet ook worden toegelicht op de pagina die naar dit videobestand linkt.

Live video moet zijn voorzien van gesynchroniseerde captions (vanaf niveau AA). Audio descriptie is niet nodig, maar het is handig om er wel rekening mee te houden bij de opname. Als die later alsnog beschikbaar wordt gesteld zijn er dan namelijk wel captions en audiodescriptie nodig). Op de site van WebAim staat toegelicht hoe live captions werken, maar er zijn tegenwoordig veel technieken die dit ondersteunen.

Live audio (alleen audio) is voorzien van captions (niveau AAA).

Er zijn geen captions nodig voor video of audio die wordt gebruikt als voorbeeld van geschreven, gesproken of gebarentaal (waar niet de betekenis van de woorden, maar de taal zelf of het gebruik ervan het doel van de opname is). Dit geldt ook voor taalvaardigheids cursussen en linguïstische veldopnames. NB: In de video of audio gaat het dan dus niet om de betekenis van de woorden.

Er zijn geen captions of audio descriptions nodig voor internet telefonie, spraak messaging en spraak conversaties tussen de fysieke spelers in virtuele games. In de Verenigde Staten, levert de Federal Relay Services zogenaamde "equal communication access" aan mensen die doof, slechthorend, doof/blind zijn of een spraakbeperking hebben. Dit omvat captioning en/of dubbing van live (online) video en audio, maar ook ondersteuning bij live telefonie en messaging. Vrijwel iedere overheid kan daarvan gebruik maken bijvoorbeeld voor telefonische vergaderingen, maar ook bij video vergaderingen, presentaties etc. De diensten van de Federal Relay Services zijn conform de Amerikaanse wet op dit gebied (Section 508). Section 508 gebruikt dezelfde richtlijnen die wij ook hier bespreken voor video en audio.

Audio description

Audio descripties geven gesproken informatie over bewegingen en acties die belangrijk zijn om de content van een video te begrijpen als het standaard audiospoor daarvoor niet voldoende informatie geeft. Audio descripties geven o.a. informatie over acties, karakters, lichaamstaal, achtergrond beeld, decors en on-screen tekst en grafische informatie. Het verschil tussen open en gesloten(closed) audio descripties is eerder toegelicht onder captions. Audio descripties maken video toegankelijk voor mensen die het niet of moeilijk kunnen waarnemen. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) slechtziend zijn of blind.

Meestal worden audio descripties toegevoegd in de natuurlijke pauzes van een geluidsspoor. Soms is het nodig om de timing van de content aan te passen zodat er een langere audio descriptie kan worden ingevoegd. Daarvoor is het dan soms nodig om de video even stil te zetten (niveau AAA). Meestal is dit op te lossen door vooraf informatie te geven in een natuurlijk pauze.

Video met een geluidsspoor maar zonder visuele component heeft geen audio descriptie nodig. Wel is het nodig om aan te geven dat er geen visuele component/beeld is. Dat kan eventueel elders op een zichtbare plek op de pagina.

Voor live video en audio is geen audio descriptie nodig als de spreker/commentator deze informatie al meeneemt. De audio descriptie zit dan als het ware in het standaard geluidsspoor.

FCC definieert audio descriptions voor televisie (CFR Sec. 79.3(a)) als: "The insertion of audio narrated descriptions of a television program's key visual elements into the natural pauses between the program's dialogue". Dit komt overeen met de richtlijnen voor internet en vergemakkelijkt hopelijk de omzetting omdat het spoor toch al moet worden gemaakt voor televisie. Het EU TV Without Frontiers Directive geeft aan dat Lidstaten zich moeten inspannen om televisie toegankelijk te maken voor iedereen. Nieuw is dat er als toevoeging wordt gezegd dat dit ook geldt voor online televisie. Zij verwijzen voor internet naar WCAG.

Full text alternatief

Een document met een precieze tekstuele weergave van alle visuele en audio informatie, acties, sprekers, geluiden. Met transcripties van alle dialogen. En als het gaat om multimedia dan gecombineerd met de mogelijkheid om bij alle uitkomsten te komen die ook via de interactie te bereiken zijn. Volledig text alternatief is mogelijk voor niveau A van WCAG2.0 in plaats van audio descriptie. Voor de Webrichtlijnen 2.0 is het een leuke extra, maar geen alternatief voor captions en audio descriptie omdat die uitgaan van WCAG2.0 niveau AA.

Subtitles

Gesynchroniseerde on-screen tekst met vertaling van de audio informatie vanuit een vreemde taal naar de taal van de kijker. Soms ook gebruikt door beginnende lezers en mensen die een taal als tweede taal spreken en subtitles gebruiken als ondersteuning bij het luisteren. Soms is de tekst in de subtitles aangepast.

WCAG Samurai voegt hieraan toe dat "Videos in andere talen dan de hoofdtaal van de omliggende pagina hoeven niet te worden vertaald door subtitles of dubbing" om conform te toegankelijkheidsrichtlijnen te werken". Het is natuurlijk wel gemakkelijker te begrijpen als het wel gebeurt. "Dat geldt ook voor gebarentaal video's, die ook niet hoeven te worden vertaald".

Om live video en audio te voorzien van captions en subtitles kunnen speciale stenografen gebruik maken van stenotype of velotype toetsenborden. Zij kunnen daarbij vrijwel op spreeksnelheid typen. Steeds vaker wordt ook spraakherkenning gebruikt. Dat is op dit moment nog minder betrouwbaar. Er zijn veel bedrijven die dit live als stream mee kunnen sturen.

Gebarentaal

Taal die gebruik maakt van een systeem van bewegingen van vingers, handen, armen en gezicht als manier van communicatie, vooral onder dove mensen. Meestal wordt gebarentaal over een van de benedenhoeken van de video geprojecteerd, soms afhankelijk van de getoonde content. In WCAG2.0 niveau AAA is gebarentaal verplicht. Voor het voldoen aan de Webrichtlijnen versie 1 en 2 is gebarentaal niet nodig.

Audio dubbing

Een methode om het originele geluidsspoor van een video volledig te vervangen of om daar audio aan toe te voegen. Soms wordt het gebruikt om een geluidsspoor volledig te vervangen door een vertaling, ingesproken door een andere stem. Daarbij blijven bijvoorbeeld alleen songs over in de originele taal. Soms spreekt een stem over de originele audio heen, meestal met een korte vertraging (de oorspronkelijke audio heeft dan een lager volume). Audio dubbbing valt niet onder de richtlijnen die hier worden besproken maar hebben wel gevolgen voor de toepassing ervan.

Decoratieve video en audio

Als non-tekst content bestaat uit multimedia, alleen live audio (bijvoorbeeld live geluid vanuit de wei bij de biologische boer), alleen live video (bijvoorbeeld webcam beelden van het plein van de Hemelse Vrede) , een test of werkoefening die in non tekst formaat moet worden gepresenteerd en/of als het bedoeld is voor een specifieke sensorische ervaring, geef dan minimaal een tekst die de non-tekst content beschrijft. Dit zou in html bijvoorbeeld een gewoon alt-attribuut kunnen zijn. We bedoelen met alleen live audio "a time-based live presentation that contains only audio (no video and no interaction)". Met alleen live video bedoelen we "a time-based live presentation that contains only video (no audio and no interaction)" (Bron: WCAG2.0 definities).

Toegepaste voorbeeld scenario's

Subsidieaanvraag is toegekend door Revalidatiefonds. Er wordt op dit moment gewerkt aan voorbeelden voor WCAG2.0 en Webrichtlijnen 2.0. De voorbeelden zullen binnenkort online komen.

Bijlage 1. Relevante richtlijnen en de uitleg daarvan

Volgt - WCAG1.0, WCAG2.0, Section 508, FCC reglementen, CEN en andere documenten.

WCAG1.0 en de Web Richtlijnen

De Web Content Accessibility Guidelines versie 1 (WCAG1.0) en de Web Richtlijnen bevatten drie ijkpunten die over multimedia gaan.

WCAG 1.0 ijkpunt 1.1

"Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element (bijvoorbeeld via "alt", "longdesc" of in element-content). Dit omvat: afbeeldingen, grafische representaties van tekst (met inbegrip van symbolen), image maps, animaties (bijvoorbeeld GIF-animaties), applets en programma-objecten, ascii-kunst, frames, scripts, afbeeldingen voor bullets, spacers, grafische knoppen, geluiden (met of zonder gebruikersinteractie gespeeld), afzonderlijke geluidsbestanden, geluidssporen van video en video zelf [prioriteit 1]."

Success criteria om dat te toetsen zijn (Web Richtlijnen)

 • "Niet-tekstuele content die in woorden kan worden uitgedrukt beschikt over een tekstequivalent dat hiermee expliciet is geassocieerd." "Niet-tekstuele content die niet in woorden wordt uitgedrukt beschikt over een beschrijvend tekstlabel of een tekstbeschrijving die als tekstequivalent wordt gepresenteerd."

De Europese uitwerking van de WCAG Richtlijnen *(en dus ook van de Web Richtlijnen), UWEM 1.2, levert een aantal gedetailleerde testen voor html en css waarmee deze richtlijnen kunnen worden getest.

WCAG1.0 ijkpunt 1.3

"Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen kan je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie [prioriteit 1]."

Success criteria om dat te toetsen zijn (Web Richtlijnen)

"Eén van de volgende punten is van toepassing:

 • Een user agent kan het tekstequivalent van een visuele track automatisch oplezen en op die wijze een equivalente audiobeschrijving bieden van de belangrijke informatie in visuele tracks van multimediapresentaties;"
 • "Er wordt een audiobeschrijving aangeboden van alle significante visuele informatie over decors, acties en gebeurtenissen die niet duidelijk worden uit de geluidstrack alleen, voor zover de beperkingen van de bestaande audiotrack dit mogelijk maken en het audiovisuele programma stilgezet kan worden om extra audiobeschrijvingen in te voegen."

UWEM levert ook voor deze criteria duidelijke testen.

WCAG1.0 ijkpunt 1.4

"Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie."

Success criteria om dat te toetsen zijn (Web Richtlijnen)

 • "Alle volgende punten zijn van toepassing: Er worden audiobeschrijvingen aangeboden met alle informatie over decors, acties en gebeurtenissen die niet alleen uit de geluidstrack kunnen worden afgeleid;"
 • "Alle belangrijke dialogen en geluiden worden van captions voorzien, tenzij de webcontent realtime, niet tijdsgevoelig en niet interactief is en alleen gebruik maakt van audio. In dat geval is een transcriptie of een ander niet-audio-equivalent voldoende; captions en audiobeschrijvingen worden gesynchroniseerd met de gebeurtenissen die zij vertegenwoordigen."

Joe Clark voegt in zijn WCAG Samurai Errata toe dat in principte alle video's met geluidsspoor voorzien moeten zijn van captions.

UWEM levert ook voor deze criteria duidelijke testen.

WCAG2.0

De Web Content Accessibility Guidelines versie 2.0 besteden in ongeveer 7 ijkpunten aandacht aan toegankelijkheid van video en audio. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen opgenomen en live audio en video. Er moeten altijd Captions worden bijgevoegd. Voor niveau AAA is gebarentaal verplicht.

Bijlage 2. Wet- en regelgeving

Zie ook het uitgebreide overzicht van wet- en regelgeving op deze site.

Bijlage 3. Wat moet er geeist worden bij aanbesteding... vervolg

Praktisch gezien is het eisen van conformiteit met de Webrichtlijnen het beste. Specifiek gaat het om de volgende ijkpunten waaraan moet worden voldaan.

In de praktijk is toepassing meestal goed te testen. Voor video is een snelle indicatieve test om eens met de oren dicht te kijken of alle informatie nog beschikbaar is. Bijvoorbeeld als er een vrouw in beeld is die vertwijfeld kijkt terwijl op de achtergrond schreeuwende kinderen te horen zijn (niet in beeld). Is dat dan zonder geluid duidelijk? De richtlijnen eisen bijvoorbeeld dat er dan een caption is waar dat beschreven staat ("geluid van schreeuwende kinderen").
Doe hetzelfde ook eens met de ogen dicht. Is dan ook nog alle visuele informatie beschikbaar? Is er bijvoorbeeld een stem die de belangrijke informatie uit het beeld vertelt?

Eis conformiteit met de volgende ijkpunten:

Indirect relevante richtlijnen waaraan ook moet worden voldaan:

 • IJkpunt 6.3 (Pagina's moeten ook werken als scripts, applets, of andere programma objecten uitstaan of niet worden ondersteund),
 • IJkpunt 6.4 (Voor scripts en applets, zorg dat event handlers, input device onafhankelijk zijn),
 • IJkpunt 6.5 (zorg dat dynamische content toegankelijk is),
 • IJkpunt 7.1 (controleer flikkering van beeld),
 • IJkpunt 7.2 (controle over blink) en
 • IJkpunt 7.3 (mogelijkheid om bewegende content stil te zetten).

Bijlage 4. Links

Zie ook het artikel over het maken van ondertitels op deze site.

De links hieronder zijn nog niet gecategoriseerd, dat volgt later, maar dit geeft iedereen de mogelijkheid om nu alvast rond te kijken.

Richtlijnen, standaarden en wetgeving

Projecten en andere interessante websites over het onderwerp

Voorbeelden

Cursus online video

Screenshot van video en link naar cursus pagina
Video volgens de Webrichtlijnen (cursus)

Dienstverlening

Wilt u een bestaande video drempelvrij laten maken, kijk eens op www.toegankelijkevideo.nl

Sponsor

De voorbeelden en scenario's in dit onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Revalidatiefonds
Logo revalidatiefonds

Het onderzoek naar de Matrix is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vereniging Bartimeus

 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn