Toegankelijkheid vooral een kwestie van management

Kennis
Whiteboard met planning en acties op blauwe post-its

Digitale toegankelijkheid implementeren in je organisatie is niet zozeer een kwestie van techniek. Maar vooral een kwestie van goed organiseren. Dit artikel geeft een overzicht van de stappen die je kunt zetten voor een succesvolle implementatie. Je hoeft de stappen niet per se in deze volgorde te doorlopen, als je er maar voor zorgt dat al deze onderdelen aan bod komen.

1. Opstarten

Succesvolle webtoegankelijkheid ontstaat wanneer deze is verankerd in de organisatiecultuur en de dagelijkse processen. Daarom moet je bewustwording creëren en toegankelijkheid onderdeel maken van de bestaande organisatiepraktijk. Formuleer en communiceer heldere, meetbare doelen en ga om tafel met stakeholders. Zo ontstaat draagvlak voor toegankelijkheid binnen de hele organisatie.

Begrip legt de basis

Onderzoek het thema toegankelijkheid en formuleer waarom dit zo belangrijk is voor je organisatie. Hoe beter jij en je collega’s snappen waar toegankelijkheid om gaat, hoe effectiever je het kunt implementeren en uitrollen in de organisatie.

Bekijk het huidige organisatieklimaat

Onderzoek hoe het op dit moment in je organisatie met toegankelijkheid is gesteld, ten opzichte van de wettelijke verplichtingen. Zo kun je bepalen wat er concreet moet gebeuren. Dat verstevigt je positie in gesprekken met stakeholders, waaronder het management.

2. Plannen

Een goed begin is het halve werk. Zorgvuldige planning is essentieel. Dit vergt een goed inzicht in de benodigde werkzaamheden, taakverdeling en tijdsinvestering.

Ontwikkel toegankelijkheidsdoelen

Toegankelijkheidsbeleid varieert per organisatie, maar je moet in elk geval vastleggen welke toegankelijkheidsstandaarden je nastreeft en wanneer je verwacht die doelen te bereiken.

Beleg verantwoordelijkheden

Bedenk welke rollen nodig zijn om alle taken goed uit te voeren. Leg de verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid bij specifieke medewerkers en zorg ervoor dat hun taakomschrijvingen helder zijn.

Breng organisatie en website(s) in kaart

Onderzoek welke middelen, processen en materialen je organisatie al in huis heeft om de toegankelijkheidsactiviteiten te ontplooien. Onderzoek ook welke onderdelen van de bestaande website(s) aangepakt of juist met rust gelaten moeten worden. Start met een 0-meting: een gedetailleerd toegankelijkheidsonderzoek van de website(s). Dat geeft inzicht in de problemen, in de omvang van het project en de benodigde kennis.

Bepaal budget en middelen

Leg de middelen – inclusief budgetten – voor je toegankelijkheidsactiviteiten vast. Neem daarin ook de benodigde inspecties, trainingen, audits en gebruikerstesten op.

Richt monitoringproces in

Zorg voor een monitoring- en rapportageproces om je toegankelijkheidsproject te volgen en eventueel bij te sturen. Concrete mijlpalen helpen je om de voortgang in het project te kwantificeren. Iedere mijlpaal moet specifieke en meetbare criteria bevatten.

Betrek je stakeholders

Zorg voor draagvlak en ondersteuning op de lange termijn door regelmatig met het management en andere stakeholders de voortgang, de uitdagingen en de resultaten van het project te bespreken.

3. Implementeren

Zorg ervoor dat toegankelijkheid in het gehele productieproces is verweven. Zo bespaar je kosten en waarborg je de kwaliteit van het resultaat. Start met de relatief gemakkelijke aanpassingen, en deel de voortgang met alle stakeholders om draagvlak en betrokkenheid te behouden.

Prioriteer issues

Maak een prioriteitenlijst van de verschillende onderdelen die je moet aanpakken, afhankelijk van hun complexiteit en impact. Eenvoudige issues met een hoge impact behandel je als eerste. Met dit ‘laaghangende fruit’ haal je een maximaal rendement uit de beschikbare middelen - goed voor het draagvlak. Complexe onderdelen met beperkte impact pak je als laatste aan.

Bouw aan kennis en vaardigheden

Verstevig het toegankelijkheidsbewustzijn en vergroot de basiskennis en –vaardigheden bij medewerkers die een belangrijke rol in het proces hebben.

Integreer de doelen in het beleid

Integreer de toegankelijkheidsdoelen in het beleid en de organisatieprocessen. Zo spreid je de verantwoordelijkheden en zorg je ervoor dat toegankelijkheid een integraal onderdeel gaat en blijft vormen van de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie.

Verdeel de taken en ondersteun de uitkomsten

Verdeel de taken op basis van doelen en verantwoordelijkheden. Houd de voortgang in de
gaten en zorg indien nodig voor ondersteuning. 

Evalueer op gezette tijden

Kom je problemen tegen? Identificeer ze zo vroeg mogelijk in het proces, zodat je op tijd kunt bijsturen. Daarmee houd je de kosten laag en verklein je mogelijke risico’s.

Monitor en communiceer de voortgang

Hou de voortgang ten opzichte van de toegankelijkheidsdoelen bij en communiceer de successen én de uitdagingen. Daar leert de organisatie van. Ook kweek je zo steun en bewustzijn voor toegankelijkheid.

4. Verankeren

Heb je iedereen aan boord als het gaat om toegankelijkheid? Probeer dat momentum vast te houden! Daarmee open je de deuren naar toekomstige projecten om jouw organisatie toegankelijker te maken. Hou content, organisatieprocessen en -middelen regelmatig tegen het licht, want zo komen mogelijke kinken in de kabel op tijd boven water en blijft toegankelijkheid bij iedereen op het netvlies staan. 

Monitor website(s)

Wanneer er aan content wordt gesleuteld, gaat de toegankelijkheid van een website soms achteruit. Grijp deze momenten aan als kansen voor verbetering. Monitor de veranderingen op de website om problemen en oplossingen te identificeren.

Blijf in gesprek met stakeholders

Werk samen met stakeholders om toegankelijkheid op de agenda te houden. 

Volg standaarden en wetgeving

Blijf op de hoogte van (veranderingen in) regelgeving omtrent toegankelijkheid, zodat je altijd volgens de laatste normen en standaarden werkt.

Stem af op nieuwe technologieën

Zorg dat website- en besturingssystemen altijd geüpdatet zijn. Inventariseer welke technologie (browsers, CMS, ondersteunende technologieën) voor jouw toegankelijkheidsproces van waarde zijn, en kijk hoe updates jouw functionaliteiten beïnvloeden.

Maak gebruik van bezoekersfeedback

Geef gebruikers de mogelijkheid om feedback te geven op de toegankelijkheid van je website(s). Gebruik deze informatie om problemen te identificeren en verbeteringen door te voeren. Zorg er ook voor dat de medewerkers van het klantcontactcentrum weten hoe ze kunnen ondersteunen bij toegankelijkheidskwesties.

Iedere organisatie in Nederland, van profit tot maatschappelijk tot overheid, houdt zich bezig met toegankelijkheid. Regelmatig spreken we mensen uit het veld over hun ervaringen met digitale toegankelijkheid. Lees er meer over via onze cases in de onderstaande link.

Tags

  • bewustwording
  • Digitale toegankelijkheid
  • implementatie
  • Project
  • Stichting Accessibility
  • toegankelijkheid implementeren
  • toegankelijkheid managen

Contact

portretfoto Erik Velleman

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Als je wilt, ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Eric Velleman

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.